VVD gld Portret edit

‘Gelderland herrijst’ dankzij nieuwe economische groei

royale-entree-voor-provinciehuis-gelderland-arnhem-4

Fractievoorzitter Frederik Peters: “Met een frisse, optimistische blik op de toekomst en de inzet op innovatie en nieuwe verdienmodellen houden we Gelderland welvarend”. Tijdens de Algemene Beschouwingen op 8 juli riep de Gelderse VVD Gedeputeerde Staten op om in te zetten op een nieuwe economische groei. Een groei die past bij de uitdagingen van deze tijd. 

De corona-crisis en het stikstofvraagstuk storten Nederland in een recessie. De werkgelegenheid neemt af en het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen neemt toe. 

Ruimte voor innovaties

De liberalen benadrukten in het debat dat de inzet op economische groei nodig blijft. “Zonder economische groei geen welvaart voor iedereen, en geen bescherming van datgene wat ons dierbaar is”, aldus Peters. Wel zal die groei op een nieuwe manier plaats moeten vinden. De stikstofproblematiek laat zien dat een nieuw evenwicht gevonden moet worden. De coronacrisis zet daarnaast ontwikkelingen zoals E-commerce in een stroomversnelling. De VVD wil die kansen grijpen door innovaties de ruimte te geven en investeringen naar voren te halen.

E-commerce

De inzet op nieuwe, technologische innovaties biedt op verschillende terreinen perspectief. Zo kunnen nieuwe methoden, zoals 3D printen, de stikstof uitstoot tijdens de bouw van woningen flink reduceren. Vergunningverlening kan dankzij dit soort innovaties weer op gang komen. De corona-crisis laat ook zien dat thuiswerken in een aantal sectoren goed past. Dat leidt tot minder files en een verbeterde bereikbaarheid van de provincie. De versnelde groei van E-commerce en de logistiek biedt Gelderland ongekende kansen op het terrein van werkgelegenheid.

Van het Verre Oosten naar het Nederlandse Oosten

Bijzondere aandacht had de VVD voor multinationals. De corona-crisis heeft laten zien dat productie in China weliswaar goedkoop is, maar ook risicovol. Een aantal grote bedrijven overweegt daarom hun productie deels of volledig terug te halen naar Europa. Dat biedt kansen op het gebied van werkgelegenheid. Peters: “Multinationals zijn echte banen- en innovatiemachines die ons gaan helpen snel te herstellen. Wat mij betreft zijn zij meer dan welkom in Gelderland”.

Leren van het verleden

“Het idee van ‘Nederland herrijst’ werkt inspirerend voor onze tijd”, aldus Peters. Hoewel de omstandigheden na de oorlog veel ernstiger waren dan nu, is ook nu sprake van onzekerheid bij veel inwoners en bedrijven. Volgens de Gelderse liberalen vraagt dat om een politiek waarin problemen wel worden benoemd, maar waarin niet onnodig word gepolariseerd. In de jaren vijftig, toen Nederland opnieuw werd opgebouwd, werden verschillen overbrugd en werkte men samen aan een nieuwe economie die paste bij de omstandigheden van die tijd. Peters: “In dat opzicht pleit ik voor een ‘Gelderland herrijst".