VVD gld Portret edit

Een veilige Achterhoek

10

Drugscriminaliteit in leegstaande gebouwen, drugsafvaldumpingen in de natuur en lange aanrijdtijden voor hulpdiensten: bekende veiligheidsproblemen in de Achterhoek.

Formeel gezien heeft de provincie geen grote rol in het veiligheidsbeleid, maar VVD Gelderland vindt wel dat we waar het kan verantwoordelijkheid moeten nemen.


“Een veilige Achterhoek, met snelle hulpdiensten, dat is ons uitgangspunt” stelt Kandidaat-Statenlid Frederik Peters. 

Drugsafvaldumpingen zijn gevaarlijk voor de gezondheid van mensen, dieren en de natuur. Het is een probleem dat niet ophoudt bij de gemeentegrens en VVD Gelderland vindt dat de provincie hier actieve rol in moet pakken. “Ik wil dat de provincie criminele netwerken in kaart gaat brengen, zodat effectief opgetreden kan worden. Ik wil niet dat, wanneer je tijdens je wandeling door de Achterhoek schuilt voor een bui, er in die oude schuur ineens drugslabs blijken te staan. Of dat je met je kinderen lekker op je vakantiepark in de Achterhoek zit, er in het huisje naast je een wietkwekerij zit.” De provincie Gelderland kan dit tegengaan door er voor zorgen dat betrok overheidsinstanties informatie beter uitwisselen en door een sterkere relatie tussen de vergunningsverstrekkers en handhaving te realiseren.

3

Gelderland bestaat uit steden, dorpen en landelijk gebied. VVD Gelderland wil dat je ook in de buitengebieden, zoals de Achterhoek, kan genieten van je oude dag en je veilig kan voelen op straat. “Daarvoor moeten aanrijdtijden van hulpdiensten ook buiten de steden gehaald worden”, vervolgt Peters, “we maken ons zorgen om de huidige situatie en het is een speerpunt van VVD Gelderland om dit te verbeteren.” Daarnaast pleit VVD Gelderland ervoor voor meer toezicht buiten de stads- en dorpskernen. Met meer handhavingscapaciteit kunnen meer criminelen op heterdaad betrapt worden. “Veiligheid heeft altijd prioriteit, ook voor de provincie” besluit Peters, “de Achterhoek mag niet de dupe zijn van kissebissende overheidsinstanties.”