VVD gld Portret edit

VVD wil wolf preventief op afstand houden

Wolf, provincie Gelderland

 De wolf kan dit najaar worden geweerd door Gelderse dierhouders!

Twee jaar geleden heeft de VVD voorgesteld om met de Statenwoordvoerders 'Faunabeheer' om tafel te gaan met de Wolvencommissie over het 'Gebiedsgerichte preventieplan Wolvenschade Veluwe', dat toen net was gepresenteerd.

VVD Statenlid Rosmarijn Boender tijdens de Statenvergadering van 8 juni jl.: "We zijn inmiddels twee jaar verder, er is geëvalueerd door de Wolvencommissie en dit najaar komt vertraagd een actualisatie van het Interprovinciaal Wolvenplan richting de provincie."

Toename aantal zwervende wolven leidt tot problemen

Alleen op onze Veluwe zullen weinig conflicten ontstaan met de wolf, omdat het dier daar genoeg te eten heeft. De wolf jaagt vooral op wild dat makkelijk te vangen is, jonge onervaren zwijntjes en reetjes in het voorjaar en de zomer, of oude en zwakke dieren. Boender: "Elders in Gelderland en verderop in NL zullen op termijn wel steeds meer conflicten kunnen ontstaan. Door toename van het aantal zwervende wolven neemt de schade toe: een zwervende wolf zal eerder een schaap pakken als snelle prooi, zoals wij zelf ook makkelijk even een stop maken langs onze eigen snelweg om wat fastfood te pakken bij de Mac..."

Wolf preventief op afstand houden

Vooruitlopend op de reeds vertraagde besluitvorming van de Provinciale Staten op een voorstel met geactualiseerde maatregelen (waarschijnlijk pas net na de verkiezingen in 2023) heeft Boender een motie ingediend waarmee de Gelderse dierhouders worden geholpen om de wolf preventief op afstand te houden.

In de Statenvergadering van 8 juni jl is de motie van Rosmarijn Boender die ze mede namens acht andere fracties indiende, bijna unaniem aangenomen (alleen PvdA stemde tegen). Boender: "In de motie roepen we GS op om Gelderse dierhouders al dit najaar preventief te faciliteren met uitbreiding van het aantal noodsets met zogenaamde flexinetten (al dan niet met stroomdraad), door ze verspreid over de provincie aan te bieden. Intussen staat deze nieuwe preventieve werkwijze van de Provincie zelfs al goed uitgelegd in de Nieuwsbrief juli 2022 van de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland (zie onderstaande bijlage). Het is nu aan de dierhouders zelf om er ook daadwerkelijk gebruik van te maken en zo onnodig leed te voorkomen!"

Lees meer: https://www.gelderlander.nl/home/meer-gelderse-boeren-krijgen-hekken-tegen-de-wolf-na-de-zomer-gaan-de-wolven-weer-volop-toeslaan-bij-schapen~a26182a4/

 

 

Publicatiedatum: 11 juli 2022