VVD gld Portret edit

Water Stuurt Grenzeloos

IMG_Waterprogramma, provinie Gelderland

‘Water stuurt’ gecombineerd met het al oude adagium ‘Water kent geen grenzen’ heeft -aldus Corrie-Christine van der Woude van de VVD fractie- in zich, dat wij voor de complexe wateropgave aan de lat staan om Grenzeloos te Besturen. Water raakt vrijwel alles en reikt tot ver over onze grenzen. Dit blijkt bijvoorbeeld zonneklaar uit de verbinding met de waterpartners in Gelderland, in Nederland en in Europa. En ook inhoudelijk raakt water vrijwel alles, zoals blijkt uit de verbinding met andere ambities in onze Gelderse omgevingsvisie. En wij kunnen het Regionaal Waterbeheerprogramma dus enkel succesvol uitvoeren in verbinding, in continue dialoog met de andere betrokken partijen en door heel goed integraal te werken met en vanuit de andere belangrijke provinciale programma’s.

Water hergebruik en terugdringen verbruik
Dat vraagt van alle partijen, dat de eigen verantwoordelijkheid daadwerkelijk opgepakt wordt. Zo kunnen wij het dreigend onderpresteren met betrekking tot de vastgestelde Kader Richtlijn Water (KRW)-doelen zo effectief mogelijk keren. Zo kunnen wij het waterhergebruik stimuleren en waterverbruik terugdringen door particulieren, door bedrijven, door instellingen en allicht ook door onszelf als provincie.

Geen onnodige regels
Regels stellen, die wij niet kunnen handhaven of die het risico in zich hebben het tegenovergestelde te bereiken, daar is de VVD niet van. De provinciale fractie vindt het dan ook heel jammer dat de motie van PvdA en GroenLinks om de langdurig onderbenutting van de ruimte m.b.t. watergebruik in de vergunning bij grote bedrijven boven de toegestane 10%, in principe af te romen. De praktijk zal ons overigens leren wat het effect daadwerkelijk hiervan is. Van der Woude vraagt ondernemers die zich zorgen maken of met het effect ervan geconfronteerd worden, contact met haar op te nemen. Gelukkiger waren wij met het gebrek aan steun voor de moties van de Partij voor de Dieren die tornden aan de afgifte van de visrechten en het vissen met lood.

Water stuurt de bestuurders
Het aanhoudende gesprek met ook de sportvissers is wat ons betreft de goede beweging. Immers met een continue dialoog met al onze waterpartners en met inhoudelijke verankering in het provinciaal beleid stuurt het water de bestuurders. Dat doet recht aan het toegenomen belang van de grenzeloze waterhuishouding in de gaafste provincie van Nederland met hele mooie streken met grote diversiteit: ook als het om water gaat!

 

Publicatiedatum: 20 december 2021