VVD gld Portret edit

VVD vraagt aandacht rol makelaars in aanpak ondermijning

uitstel betalen

De Gelderse VVD heeft samen met de ChristenUnie Gelderland vragen gesteld over de rol van makelaars in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Aanleiding hiervoor is een rapport van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Daaruit bleek dat Gelderse makelaars – ondanks een wettelijke verplichting – nauwelijks verdachte transacties melden.

In het rapport geven geïnterviewde makelaars aan dat zij zich niet altijd veilig voelen bij het doen van meldingen. Zo zouden meldingen van verdachte transacties herleidbaar zijn. Daarnaast geven makelaars aan dat ondermijning ‘hier niet voorkomt’. “Ondermijnende criminaliteit komt door de hele provincie voor. Het recent opgerolde drugslab in de Achterhoek bewijst dat wel. Dat het probleem vaak nog onvoldoende word herkend in een sector die hier zelfs een wettelijke rol in heeft baart mij zorgen”, aldus VVD-fractievoorzitter Frederik Peters.

De Provincie heeft een rol in het bij elkaar brengen van organisaties en overheden in de aanpak van ondermijnende criminaliteit

De VVD vraagt het College van Gedeputeerde Staten daarom met de makelaarsbranche in gesprek te gaan. Daarin moet onder andere besproken worden hoe de meldingsbereidheid omhoog kan. Daarnaast vragen de liberalen om de informatiepositie van makelaars te versterken, zodat verdachte situaties eerder herkend kunnen worden. De door de Provincie opgestelde data-analyses kunnen hierin helpen.

Ten slotte willen de partijen dat een vervolgonderzoek word uitgevoerd. Peters: “in een aanvullend onderzoek krijgen we een scherper beeld welke rol de makelaarsbranche in de aanpak van ondermijning kan spelen en waar verbeterslagen gemaakt kunnen worden”.

Publicatiedatum: 24 mei 2020