VVD gld Portret edit

VVD: Terugkeer van John Berends blijkt niet mogelijk

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 21.34.03

ARNHEM – Een terugkeer ziet de VVD niet zitten. Volgens vicefractievoorzitter Koos de Looff past het feitelijke gedrag van John Berends, - zoals mensen onder druk zetten, het indirect communiceren, geen tegenspraak dulden -, niet bij het ambt van de commissaris van de Koning in Gelderland. “De commissaris heeft een voorbeeldfunctie’, aldus de Looff. “Bovendien ziet de organisatie een hernieuwde samenwerking niet van de grond komen. Wij hebben aandachtig geluisterd naar de mening van Gedeputeerde Staten. Daarom ziet de VVD een terugkomst van de heer Berends niet zitten”.

 

Onderzoek

Onder leiding van Mark Smits (VVD-fractievoorzitter en eerste ondervoorzitter van Provinciale Staten) heeft de Commissie Begeleiding Onderzoek (CBO) het onderzoek naar John Berends ingezet en begeleid. Smits zegt hierover, “Privacy, veiligheid en zorgvuldigheid tijdens het onderzoek - dat verricht is door KPMG - stonden voor ons als commissie voorop. Met behulp van het opgestelde normenkader heeft Provinciale Staten kunnen oordelen of er sprake is geweest van ongewenst gedrag in het handelen van John Berends”. Op 19 juni j.l. heeft Mark Smits het eindrapport overhandigd aan de heer Lenferink. De plaatsvervangend Commissaris van de Koning. Het rapport kunt u hier teruglezen.

 

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 15.30.37

 

Meerderheid tegen terugkeer

Uit de eerste termijn van de Statenvergadering bleek al snel dat een terugkeer van de commissaris niet mogelijk was. Hoewel uit het onderzoek is gebleken dat niet alle aantijgingen richting Berends juist waren bleek een meerderheid van de partijen, inclusief de VVD, hem niet terug te willen als commissaris van de Koning in Gelderland.  “Zijn bestuursstijl past niet bij de huidige tijdsgeest. Daarnaast is het niet in het belang van de organisatie”, aldus de Looff. De heer Lenferink zal als Commissaris van de Koning aanblijven totdat een opvolger is benoemd. “We sluiten een uitzonderlijke periode af. Een dergelijk onderzoek vond niet eerder plaats in de Gelderse provinciale politiek. Met het vertrek van Berends gaan we op zoek naar een nieuwe Commissaris”, aldus de Looff.

 

Scherm­afbeelding 2024-06-20 om 21.30.05

Publicatiedatum: 20 juni 2024