VVD gld Portret edit

Investeren in wegennet is cruciaal

WhatsApp Image 2024-07-05 at 12.56.30

In de laatste Statenvergadering voor het zomerreces, sprak VVD Statenlid Jeanne de Graaf over het ‘Beleidskader Bereikbaarheid’. Een belangrijk document waarin de visie en de kaders worden vastgesteld over de mobiliteit in Gelderland. Jeanne de Graaf: ‘Voor de VVD is keuzevrijheid enorm belangrijk. Je moet zelf kunnen kiezen hoe je van A naar B komt: dus met de fiets, het OV, maar zeker ook met de auto. Het gebruik van de auto is in Gelderland nog altijd dominant, ook voor de kortere afstanden. Dit viel niet terug te lezen in het Beleidskader Bereikbaarheid, daarin is heel erg de nadruk gelegd om de overstap te maken van de auto naar de fiets of het OV. Dat rijmt niet met de realiteit.’  

Blijven investeren in het wegennet
Voor veel Gelderlanders is deze overstap, van auto naar fiets, niet efficiënt of haalbaar. Voor de VVD-fractie is het dan ook van cruciaal belang dat we blijven investeren in het Gelderse wegennet. Niet alleen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, maar ook met het oog op een duurzame toekomst. Jeanne de Graaf: ‘De toekomst ziet er een stuk groener uit, maar bestaat nog steeds grotendeels uit de auto. Het aantal elektrische auto’s zal de komende jaren alleen maar blijven stijgen, net zoals groen vrachtverkeer of deelauto’s. Om dit te stimuleren, moeten we er ook voor zorgen dat onze Gelderse voorzieningen aantrekkelijk blijven.’ 

VVD-motie evenredige aandacht voor de auto
Daarom diende De Graaf een motie in waarin bij de verdere uitwerking van het Beleidskader Bereikbaarheid meer ruimte moet zijn voor de auto en het vervoer op de weg. Jeanne de Graaf: ‘De motie zorgt ervoor dat bij de uitwerking van het Beleidskader Bereikbaarheid en mobiliteitsplannen evenredig aandacht wordt gehouden voor inwoners en bedrijven in Gelderland die afhankelijk zijn van de auto en de Gelderse wegen. Het OV is immers niet overal een realistisch alternatief. De VVD steunt de transitie naar zuinige auto’s, maar de traditionele diesel- of benzineauto mag daarbij niet worden vergeten. Voor een sterke Gelderse economie is bereikbaarheid via de weg bovendien cruciaal.’ 

Keuze-vrijheid behouden
De motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. Jeanne de Graaf: ‘Daar ben ik heel blij mee. Wij vinden het als VVD belangrijk dat mensen de keuze houden en niet gedwongen worden met het OV of de fiets te gaan. Met de motie hebben we ervoor gezorgd dat de auto niet het vijfde wiel aan de wagen is geworden.’  

 

 

Publicatiedatum: 8 juli 2024