Rivierenland

Verkiezingsprogramma Waterschap Rivierenland

Rivierenland

HET WATERSCHAP EN DE VVD
Nederland is kampioen in het beheer van water. Al in de dertiende eeuw hebben we ons in Nederland gerealiseerd dat waterbeheer in onze rivierdelta zo belangrijk is dat we hiervoor een krachtig bestuursorgaan nodig hebben: het waterschap. We zijn trots op de wijze waarop we zo al eeuwen in staat zijn het water in ons land te besturen. De VVD wil dit zo houden, want door klimaatverandering worden we voor nieuwe uitdagingen gesteld.

De grenzen van waterschappen volgen sedert hun bestaan veelal de stroomgebieden van de rivieren en alle wateren die daar op uit komen. Die gebieden vallen daardoor niet samen met die van provincies. Dit geldt ook voor het waterschap Rivierenland dat voor het grootste deel in Gelderland ligt, en verder in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Limburg. Ons huidige uitgestrekte waterschap Rivierenland is territoriaal ontstaan door talrijke samenvoegingen in de loop der eeuwen. De oudste basis is gelegd in de polders, die later uitgroeiden tot waterschappen. Voor de VVD is de huidige territoriale en ook bestuurlijke omvang en samenstelling passend in dit tijdgewricht.

 

LEES VERDER IN ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA

Publicatiedatum: 8 februari 2023