VVD gld Portret edit

OV- de Valleilijn blijft!

Valleilijn, bron gemeente Ede

"Openbaar vervoer onder druk", was de titel die het college van Gedeputeerde Staten gekozen had voor de noodconcessies openbaar vervoer, waartoe besloten moest worden in de PS-vergadering van 11 mei 2022.
Een noodconcessie is een directe contracteren van een bedrijf om openbaar vervoer te regelen in een gebied, in plaats van aanbesteden.

OV onder (financiële)druk
"Dat openbaar vervoer onder (financiële) druk staat, door heel veel minder reizigers sinds COVID dan voorheen, ineens heel hoge brandstofkosten en veel extra investeren voor duurzamer materieel, klopt wel, maar eigenlijk had er niet OV onder druk, maar provincie onder druk moeten staan….’’ geeft  VVD OV-woordvoerder Koos de Looff aan. ‘Bij de aanbesteding van de Valleilijn (trein Amersfoort/Ede-Wageningen) was er geen inschrijvende partij, waardoor er nu rechtstreeks een contract is gesloten waar per jaar maximaal twee miljoen euro extra bij het contract moet. Dit contract wordt afgesloten voor een periode van dertien jaar - tot 2036 - , om zo die extra kosten nog te kunnen beperken.

Jaarlijkse bijdrage provinicie aan OV
Meer reizigers op dit voor Gelderland belangrijke spoortraject beperkt de jaarlijkse bijdrage vanuit de provincie. Het is de provincie die namelijk de meeropbrengsten ontvangt bij meer reizigers op dit traject. "In september 2020 is voor de OV-concessiegebieden Arnhem-Nijmegen en Veluwe-Zuid al afgesproken dat we deze contracten voor een periode van twee jaar verlengen tot december 2024. Deze verlenging vroeg al om een hogere eigen bijdrage van de provincie, ongeveer 25 miljoen per jaar. Kosten die uit de reserve OV betaald kunnen worden".

Verlenging noodconcessie
Om verschillende redenen is woensdag 11 mei besloten om deze noodconcessie te verlengen met nog eens anderhalf jaar. De kosten hiervan zullen uit de algemene middelen moeten worden betaald. De Looff heeft in zijn bijdrage aangegeven dat deze extra kosten niet zomaar betaald kunnen worden door de provincie. "Natuurlijk wil de VVD goede mobiliteit in onze provincie en is het organiseren van openbaar vervoer een primaire taak van de provincie. Wel moet dit OV worden geregeld tegen aanvaardbare kosten en moet de voorziening tegemoet komen aan de behoefte".

Juiste balans tussen aanbod en kosten
Hoe het OV er in de toekomst uit moet gaan zien in Gelderland, om te kunnen spreken van goede mobiliteitsmogelijkheden, zal letterlijk in de komende weken door de Staten worden besproken. "Wij moeten er voor zorgen dat met het beschikbare geld in de komende jaren het overgrote deel van de onze inwoners en de bezoekers aan onze provincie hun bestemming kunnen bereiken. De verhoging van de kosten voor OV kunnen niet zomaar worden aanvaard. Mobiliteit is voor de VVD niet alleen OV, er moet een eigen keuze voor de wijze van vervoer zijn. Maar OV is wel een belangrijke component om tot een maximaal aanbod van keuzemogelijkheden te komen," aldus Koos de Looff. "Aan ons om in de komende weken tot de juiste balans tussen aanbod en aanvaarbare kosten te komen".        

 

 

Publicatiedatum: 13 mei 2022