VVD gld Portret edit

Tussendocument en Grondbank besproken in Staten

Statenzaal_IMG_5739

In de Statenvergadering van afgelopen 6 april was de helft van de reguliere agenda gevuld met financiën. Vooraf aan de agenda zei VVD-woordvoerder Financiën Koos de Looff nog: "Als je het goed beschouwt, zijn de twee voorgelegde beslisdocumenten, het Tussendocument en de Kredietvaststelling voor een Grondbank, hamerstukken’. De verbazing was dan ook best groot om te zien dat na drie-en-een-half uur vergaderen deze twee agendapunten pas waren vastgesteld. Toch maar even aan Koos om uitleg gevraagd.

Grondbank

Aan de Staten lag de vraag voor of zij instemmen met een investering van €20 miljoen in aankopen voor de Grondbank om te kunnen anticiperen op vraagstukken op ruimtelijke onderwerpen. Van de aankopen die met dit geld gedaan worden ligt de bestemming van te voren nog niet precies vast. 

Tussendocument

Het Tussendocument maakt onderdeel uit van de Planning & Controldocumenten en laat Provinciale Staten gebruik maken van hun budgetrecht. Met het Tussendocument wordt PS gevraagd op het gebied van economie, mobiliteit, duurzaamheid, natuur, cultuur en sport geld beschikbaar te stellen of een subsidiegrondslag toe te kennen om te voorkomen dat de uitvoering vertraagt. 

Zorgvuldigheid kost tijd

Met een grote glimlach antwoord De Looff: "Zorgvuldigheid vraagt soms ineens om wat meer tijd!’' Om te vervolgen: "De planning & control-cyclus van de provincie vroeg bij de laatste wijziging rond maart/april nog om een moment waarop urgente begrotingsaanpassingen konden worden vastgesteld. Dit was nodig om de gewone bedrijfsvoering van de provincie niet te veel op te houden. Het nieuwe beleid of de beleidswijziging waarom er een begrotingswijziging of aanvulling nodig is, is in principe dus al eerder vastgesteld door Provinciale Staten, waardoor het weinig sexy gedoopte Tussendocument bij een goede onderbouwing van de wijziging een hamerstuk zou kunnen zijn. Maar alles wat nieuw is, vraagt eerst om een beetje gewenning. Die zal na woensdag vast komen", aldus De Looff.

Publicatiedatum: 8 april 2022