IMG_2683

Scheur in de muur door laag waterpeil?

IMG_2683

Een eigen woning is voor de meeste mensen de grootste investering in hun leven. Een thuis waar je je veilig en prettig wilt voelen. Zekerheid hierover is dan ook enorm belangrijk. Maar steeds meer mensen hebben te maken met funderingsschade dat vele oorzaken kan hebben. Zoals klimaatverandering (droogte), drinkwateronttrekkingen en peilbeheer door het waterschap. Ook is het ene soort grond gevoeliger dan het andere. De waterschappen moeten hier mede zorg voor dragen, maar hoe? En binnen welke kaders?

We moeten kijken waar we bouwen om deze problemen te voorkomen, want niet alles kan meer overal. Water en bodemstructuren moeten leidend zijn bij de inrichting van Nederland. En bij het peilbeheer door de waterschappen dienen de belangen van de woningbezitters nog nadrukkelijker te worden meegewogen.

Buren

Aan de stadswal van koninklijk Buren vertoonden een paar jaar terug woningen grote scheuren. Veel woningbezitters schreven de funderingsproblemen toe aan het verlagen van het grondwaterpeil door het waterschap. Als VVD fractie stelden we direct hierover vragen aan het college. Net als we nu doen bij de problemen van woningbezitters bij de dijkversterking Kinderdijk – Schoonhovenseveer. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen als er schade is ontstaan. In Buren bleek dit niet het geval, maar voor de toekomst moeten we op dit soort schade waakzaam zijn.

Mark Harbers bij een bezoek aan Buren: "Dit laat zien waarom de Waterschapsverkiezingen zo belangrijk zijn. Waterschappen gaan over veel meer dan hoge dijken en of we droge voeten houden."

In de toekomst zullen deze discussies nog vaker voorkomen. Goed dus als er meer aandacht komt voor de rol en verantwoordelijkheid van de waterschappen bij het grondwaterbeheer en dat u de zekerheid krijgt over een veilige plek om te wonen. 

 

Publicatiedatum: 14 maart 2023