VVD gld Portret edit

Rosmarijn Boender staat op twee bij de VVD voor Statenverkiezing

Rosmarijn Boender-2

Hattem/Arnhem - "Ik ga als vertegenwoordiger van de Veluwe naar de provinciale politiek.

De leefbaarheid van onze mooie provincie met specifiek daarin de kleine kernen maar ook onderwerpen als de bereikbaarheid en de regionale economie vind ik belangrijke items". Dat zegt Rosmarijn Boender, de nummer 2 op de lijst van de VVD bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart.

(door Jan Nitrauw)

Hattem - Rosmarijn zet zichzelf neer als 'groen/sociale liberaal'. Liberaal is ze voluit. "Mensen moeten zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en dat in alle vrijheid maar dat mag weer niet ten koste gaan van anderen. Ook de gelijkwaardigheid van alle mensen is voor mij echt belangrijk", klinkt het. Ze is in 1967 geboren in Utrecht, groeide op in Zwolle en ging Bouwkunde studeren in Delft. Daarna begon een loopbaan als architect en projectmanager. Ze woonde en werkte een aantal jaren op Curacao. "De heel andere dynamiek in die leefomgeving deed mij ontdekken dat onze democratie met gekozen volksvertegenwoordigers iets is om serieus aan te blijven werken", vertelt Rosmarijn. Dat bracht ze in praktijk toen het gezin zich vestigde in Blaricum. Daar leidde ze als lijsttrekker de campagne voor de verkiezingen in 2014. In Blaricum werd ze uiteindelijk fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad en werd actief in de VVD in Noord-Holland. In 2017 verhuisde Rosmarijn naar Hattem waar ze zich meldde bij de plaatselijke VVD. Sinds april 2018 is ze commissielid Algemene en Ruimtelijke Zaken van de Hattemer raad en maakt ze nu de stap naar de Gelderse politiek.

Bestuurlijke afstand

"Hattem en omgeving ligt bestuurlijk best op afstand van Arnhem. Maar dat ligt niet alleen aan de provinciale politiek. Vanuit de regio kunnen we ook zelf initiatieven aandragen. Het is nu wel bijzonder om te zien dat de Noord-Veluwe met Hans van Ark uit Wapenveld voor het CDA op 6, Gert Kers uit Hattem bij de ChristenUnie op 12 en lijsttrekker Arjan de Kok uit Noordeinde voor het Forum van Democratie, er een sterke vertegenwoordiging kan komen", aldus Rosmarijn. Belangrijke thema's voor haar zijn wonen voor starters en ouderen, het verduurzamen van wijken, fijnmazig openbaar tussen de kleine kernen en centrumgemeenten vervoer en ondersteuning van de lokale en regionale economie door stimuleren van recreatie en toerisme met behoud van het erfgoed.

Bestuurlijke herindeling

Ze is helder over het onderwerp bestuurlijke herindeling. "Dat is wat mij betreft geen geen doel op zich maar een middel om diensten van het openbaar bestuur te verbeteren. Eigen identiteit is belangrijk, ook dat het bestuur in contact met de inwoners blijft staan. Gemeenten hoeven niet alles zelf te doen, bepaalde diensten kun je inkopen. Daarbij vind ik het wel belangrijk dat de gemeentelijke dienstverlening goed en ook fysiek bereikbaar moet blijven voor ouderen".

 

Publicatiedatum: 15 maart 2019