WhatsApp Image 2023-02-25 at 19.30.38

Regenboogakkoord

WhatsApp Image 2023-02-25 at 19.30.38

Het Regenboogakkoord is een akkoord waarvan de inhoud en de oprechte intentie alle waarden draagt waar de VVD voor staat. Toch hebben wij het gisteren niet ondertekend en dat vraagt om een toelichting.

Inclusie en de VVD

Voor de VVD is het belangrijk dat we niet exclusief beleid voor één specifieke groep mensen optuigen, maar het breder trekken. Daarbij vinden wij dat wat er in het Regenboogakkoord staat voor ALLE mensen zou moeten gelden. In de praktijk zien we dat zodra we de discussie breder trekken, om ook andere doelgroepen te helpen, we beperkt worden juist vanwege het tekenen van het Regenboogakkoord. Dat belemmert het voeren van een gezonde discussie. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Wij blijven ons inzetten voor een samenleving waar iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn.

Publicatiedatum: 25 februari 2023