VVD gld Portret edit

Goede mobiliteit voor alle inwoners van Gelderland

Afbeelding1

Eén van de bespreekstukken in de laatste Statenvergadering-marathon van de periode 2019-2023 op 7-8 februari 2023 was het onderwerp “Besluit wijziging OV-concessie en aanbieding rapport ‘Gelders OV onder druk’ (PS2022-1000)”.  ‘Het wijzigen van concessiegrenzen die lopen tussen de verschillende aanbestedingsgebieden voor OV op de kaart van Gelderland zou een hamerstuk moeten zijn’ aldus OV-mobiliteit woordvoerder Koos de Looff.
‘Maar in de laatste Statenvergadering van deze periode was het onderwerp veel meer dan alleen een ogenschijnlijke verschuiving van een paar grenzen.’ 

De Looff legt uit dat voor de aanbesteding die in de komende weken opgestart gaat worden, ook de contouren van de aanbesteding nogmaals aan bod zijn gekomen. Vorig jaar is al vanuit de Staten gevraagd om inzichtelijk te maken of en waar er ‘minder meer’ geld naar het OV zou kunnen gaan. Het eindrapport als antwoord op die vraag was gevoegd bij het besluit over de concessiegrenzen. De aanleiding voor deze vraag vanuit de Staten was het collegevoorstel om bovenop de gereserveerde gelden voor OV de verwachte stijging van de kosten om het bestaande OV in stand te houden vast te leggen op 25 miljoen euro. Uiteindelijk is de vastlegging van de dekking van de verwachte stijging op 12,5 miljoen euro vastgelegd en wordt de andere helft van de verwachte stijging onderdeel van een grotere discussie, die na de verkiezingen gevoerd moet worden.

Hierop geeft De Looff aan: ‘Uit het rapport blijkt voor mij duidelijk dat als we doorgaan met zoeken naar besparingen op de kosten voor OV zoals we steeds hebben gedaan, er geen basismobiliteit overblijft. Want dan is de enige manier om minder meer geld uit te geven, buslijnen opheffen of frequenties in dienstregelingen radicaal verminderen. Volgens mij moeten de aanbieders van OV, de markt, hier met hun specifieke kennis ultiem op uitgedaagd worden om met een passende oplossing te komen. Dit is nodig om te zorgen dat mobiliteit voor alle inwoners van Gelderland, ongeacht waar deze inwoner woont, beschikbaar blijft.’ Hier voegt Koos nog aan toe, ’naast het besluit voor de wijziging van de concessiegrens, is er ook een motie aangenomen die het college oproept om niet weer opnieuw aan te besteden op de wijze die we altijd deden.

Met de Christen Unie en een aantal andere partijen heeft de VVD hierom gevraagd. Alle partijen die voor de motie (zie bijlage onderstaand) stemden zien kansen die, zij het beperkt, worden aangegeven in het rapport. Nu de motie is aangenomen, zal er bij de nieuwe aanbesteding oplossingen worden gegeven voor vervoer die passen bij de vraag en in principe bij de gereserveerde budgetten. Feit blijft immers dat 40 tot 50% van de exploitatielast van elke buslijn bij de provincie zal liggen. Ook met dat gegeven kan naar alternatieven voor bus OV gekeken worden.’

       

Publicatiedatum: 9 februari 2023