VVD gld Portret edit

Markink rapporteur Digitalisering Raad van Europa

IMG_JanMarkink_COE, Bron Provincie Gelderland

"Mooi nieuws! Wij feliciteren Gelderland en in het bijzonder onze gedeputeerde Jan Markink van harte met zijn benoeming tot rapporteur op het onderwerp Digitalisering voor de Raad van Europa. Een belangijke Europese adviespost wordt hiermee ingevuld door Nederland!", aldus Frederik Peter, fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderland.

Raad van Europa

De Raad van Europa is een internationale organisatie die mensenrechten, democratie en rechtstaat in Europa beschermt. Inmiddels zijn 47 landen lid.

Digitalisering lokale en regionale overheden

"Digitalisering bij overheden is een cruciale en complexe ontwikkeling.", zegt Markink. "We kunnen onze democratie versterken en ons bestuur verbeteren, maar er zijn ook grote risico’s en ethische vraagstukken. In Nederland en juist ook Gelderland zijn we hier volop mee bezig. De post past daarom uitstekend bij ons." De Gelderse gedeputeerde schrijft het rapport samen met het Schotse SNP-raadslid (Scottish National Party) Tony Buchanan.

Digitale weerbaarheid in goede handen bij VVD

De VVD Statenfractie vraagt geregeld meer aandacht voor digitale weerbaarheid van de eigen provinciale organisatie, de samenleving en haar partners. Zo werd in juli jl. nog een motie ingediend rondom het Beleidskader Digitale weerbaarheid die breed werd gesteund in de Provinciale Staten. Voor meer informatie: https://vvd-gelderland.nl/nieuws/provincie-zet-in-op-digitale-veiligheid-en-weerbaarheid-1

Uitdagende benoeming

Peters: "Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat Jan Markink vanuit zijn provinciale ervaring met dit thema, Nederland uitstekend zal respresenteren op Europees niveau en wensen hem veel succes toe bij het invullen van deze uitdagende adviesrol!"

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het persbericht dat de provincie Gelderland heeft uitgegeven: 
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Jan-Markink-benoemd-als-rapporteur-digitalisering-Raad-van-Europa

Bron foto en deel tekst: Provincie Gelderland

Publicatiedatum: 26 november 2021