VVD gld Portret edit

Landelijk VVD-congres dichtbij in Apeldoorn; een korte reflectie

cfe15f28-4ebd-45a9-aa59-cab7bcc6363f

Op 3 juni jl. vond het landelijke VVD-congres plaats. Dit keer was gekozen voor de locatie Omnisport Apeldoorn; mooi dat Gelderland dit keer de gast-provincie mocht zijn! Niet alleen de VVD had haar congres in Apeldoorn gepland, ook de CU en de SP. Vooraf was duidelijk dat de congressen van de VVD en de CU zouden spreken over de asielproblematiek. Een thema waarmee de media de dagen ervoor met alle soorten frames aan de haal was gegaan. Alvorens daar nader op in te gaan, eerst een terugblik op de aanloop van het congres: de ochtend was voor de bestuurdersvereniging. Raadsleden, wethouders, PS/GS-leden, leden/bestuurders waterschappen, TK/EK-leden en bewindslieden kwamen bijeen om over belangrijke onderwerpen te spreken. Deze bijeenkomsten zijn elke keer weer inspirerend. Daarnaast is het ook een soort reünie waar het zeer plezierig is te zijn. Dan het VVD-congres ’s-middags. Dit werd wederom uitstekend in goede banen geleid door Eric Wetzels (voorzitter) en “onze“ Birkitta (Kortes (secretaris). Tijdens het onderdeel moties/vragen was er veel aandacht voor de asielproblematiek. Mark Rutte reageerde op verschillende vragen en op suggesties om het kabinet te verlaten. Hij gaf aan dat we een bestuurderspartij zijn die zich verantwoordelijk voelt voor het oplossen van lastige maatschappelijke, politieke en bestuurlijke vragen en die niet wil weglopen als het moeilijk wordt. Dat moet ook onze houding zijn; landelijk, provinciaal en lokaal. Binnen enige weken verwacht Mark dat ze er alsnog uit zullen zijn. Uiteraard blijven wij de vorderingen op dit belangrijke dossier met veel interesse volgen.

Publicatiedatum: 5 juni 2023