2021-09-18 Huisvesting Arbeidsmigranten

Huisvesting Arbeidsmigranten blijft uitdagend

Dennis vd Voort

Afgelopen zaterdag 18 september kwamen VVD raads- en statenleden bijeen in Zaltbommel voor een ‘Rondje Rivierenland’. Thema: huisvesting voor arbeidsmigranten. Statenlid Koos de Looff had als spreker Dennis van der Voort (zie foto) uitgenodigd. Dennis is voorzitter van de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. Deze taskforce is in 2017 opgericht en vraagt sindsdien aandacht voor de problematiek van te weinig fatsoenlijke huisvesting voor internationale werknemers.

Aantal arbeidsmigranten blijft groeien
De ongeveer 20 aanwezigen kregen van Dennis een inkijk in de arbeidsmarktproblematiek uit het verleden, heden en een blik naar de toekomst. Die maakt duidelijk dat arbeidsmigratie werkt en niet zal verdwijnen. Inmiddels zijn er al ruim 767.000 arbeidsmigranten aan het werk in ons land en dat aantal zal blijven groeien. Daarmee groeit ook de behoefte aan huisvesting en daar knelt het. Er zijn 140.000 bedden te kort en ook dat aantal groeit.

Huisvesting op fietsafstand werk
Dennis legt uit dat de boodschap van de taskforce aan de politiek erop gericht is om huisvesting op fietsafstand van het werk te realiseren. Juist in Rivierenland knelt het daar. De gerealiseerde woonlocaties worden benut door bedrijven die mensen in Utrecht of in de logistieke hub in Waalwijk laten werken. Daar ligt de kans voor wethouders en raadsleden. Vraag vooral door bij initiatiefnemers. Waar werken de mensen? Maak hier ook sluitende afspraken over. Dat kan prima, door de arbeidsmigranten volgens de Westlandse methode (op locatie) in te schrijven in de Basisadministratie. Dat laatste levert ook nog een mooie bijdrage uit het gemeentefonds op.

Samenwerking overheid en ondernemers 
Vragen uit de zaal waren er genoeg. Over de rol van de omgevingsdienst, die beleid van de gemeente uitvoert en dat zeker niet zelf maakt. En over de omvang van locaties. Je hebt minimaal 150 bedden nodig om een locatie op langere termijn rendabel te maken. Dennis ging ook in op die omvang in samenhang met de omgeving. Zijn boodschap: niet teveel concentratie op 1 plek, zeker niet in kleine kernen. Bewaak het logische evenwicht, dan kun je aan randen van bestaand stads- en dorpsgebied (DSB) bouwen en zelfs inbreiden binnen BSD. Trek vooral ook samen op als overheid met je ondernemers. Dan zul je zien dat veel mogelijk is.

Meer info?
De stellingen aan het einde maakten duidelijk dat er nog genoeg te doen is, maar vooral hoe je zaken wel voor elkaar kunt krijgen. Het was een mooie en nuttige ochtend, vol met nieuwe inzichten. Wil je in jouw regio hier meer over weten? Vraag Koos de Looff om een lijntje te leggen naar de Taskforce.

Interessante actuele linkjes NOS

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2398445-gemeenten-worstelen-met-woningen-arbeidsmigranten-raad-schiet-in-kramp

Resultaten enquête over huisvesting arbeidsmigranten

Worsteling met huisvesting arbeidsmigranten, uitzending 19 september.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVD Statenlid Koos de Looff via de mail: koos.delooff@psgelderland.nl of via 06 - 19572347.

 

Publicatiedatum: 20 september 2021