VVD gld Portret edit

Het voorkomen van wateroverlast en droogte

item 1 foto 1

Waterschap Vallei en Veluwe strekt over het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en randmeren. Zij is verantwoordelijk voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlakte- en grondwater en gezuiverd afvalwater.

Het is een groot gebied met een oppervlakte van 245.644 hectare. Om je beeld te geven hoe groot dat is; denk maar eens aan Elburg tot Renkum, van Hattem naar Ede en/of Wageningen, van Twello en/of Apeldoorn naar Amersfoort en/of Soest en/of Baarn. In het gebied is veiligheid voor de VVD het belangrijkste thema. Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om hoogwatersituaties maar ook extreme droogte te voorkomen. En waar schoonwater gegarandeerd is. Er moet meer prioriteit komen voor de gevolgen van klimaatverandering in zowel landelijk als stedelijk gebied. Duurzame innovatie hebben we hard nodig! Hierbij wordt gebruik gemaakt en gekeken naar hedendaagse technieken en innovaties.

Weet je nog deze zomer. Er gold een onttrekkingsverbod voor agrariërs en een stevige oproep voor inwoners om zo weinig mogelijk water te gebruiken. Tuinen en sportvelden moesten het redden zonder water. De beken stonden vrijwel droog, boten konden niet volledig beladen varen en de dieren hadden watertekort. En dit zijn maar enkele voorbeelden, met enorme impact. Gezond waterbeheer met waterberging als het regent en goede dijken om overlast van teveel water te voorkomen is een basisvoorziening! Waar het waterschap de hoofdrol in vervult.

Ook in ons stroomgebied wordt met de nodige energie aan de dijken gewerkt. Hiermee spelen we in klimaatveranderingen die ons te wachten staan. Het waterschap zorgt met een meerjarenprogramma voor uw veiligheid! Zo is er ingegrepen door een noodgemaal te plaatsen bij Terwolde. Wordt er gewerkt aan de Grebbedijk, de Eemdijk en de Westdijk.

Waarbij het waterschap rekening houdt met de veiligheid, lokale wensen, ruimte voor de natuur en werkgelegenheid.

Door onze goede gezondheidszorg komen er in het water meer chemische stoffen dan vroeger. Deels door individueel medicijngebruik maar ook doordat grote zorginstellingen op het riool aangesloten zijn. Dit heeft grote impact op het ‘ecosysteem’ in ons watersysteem. Dit heeft gevolgen voor planten en waterdieren, maar ook voor de dieren die dit eten. Kortom voor de gehele keten. Nieuwe technologieën worden ingezet om dit te minimaliseren. Daarnaast worden aan de bron maatregelen getroffen, enerzijds door grote zorginstellingen te ontkoppelen en van een eigen zuiveringsinstallatie te voorzien. De VVD vindt het belangrijk om hier de komende jaren extra op in te zetten.

Publicatiedatum: 5 februari 2019