2Defensie

Gastvrije ontvangst Artillerie Schietkamp (ASK)

1ASK t Harde

De Gelderse VVD-fractie-dag opent deuren en was dit keer op bezoek op de Noord-Veluwe, bij het Artillerie Schietkamp (ASK). Defensie heeft ons vanuit de “basis” meegenomen van verleden naar het heden, compleet met schietoefening en een veldlunch. Over het ontstaan, toen het Ministerie van Oorlog in het voorjaar van 1875 de opdracht gaf te onderzoeken welk gebied eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor een nieuw schietterrein. De onderzoekscommissie stelde vast dat de terreinen langs de kust nauwelijks aan de gestelde eisen voldeden, over de heidegronden werd gunstig geoordeeld. Voldoende drinkwater, de verbindingen via de haven van Elburg en de spoorweg waren uitstekend om daar gelegerd te worden. Eind december 1875 werd besloten de Oldebroeksche Heide aan te kopen en een Artillerieschool op te richten.

Veel te danken aan defensie

Tot op de dag van vandaag is defensie in deze omgeving betekenisvol, als werkgever, voor de lokale economie en het voorzieningenniveau. Zo heeft ’t Harde het openluchtzwembad te danken aan defensie. Natuur en educatie, zoals onderzoekers die de biodiversiteit op het terrein bestuderen. Dit naast uiteraard de diverse disciplines die gebruikmaken van de schietbunkers en het lange afstandsschieten, in een gebiedsomvang met de huidige afmeting van 13,5 x 4 kilometer waar je heel gemakkelijk kunt verdwalen.

Voor de toekomst gaat defensie flinke stappen zetten om Nederland sterker te maken, Europa veiliger en de NAVO krachtiger. In de Defensienota 2022 staat hoe.

Een aantal punten uit deze nota:

  • Voorraden munitie, brandstof en uitrusting worden vergroot.
  • Arbeidsvoorwaarden voor het personeel verbeteren.
  • De vuurkracht op land, zee en in de lucht wordt vergroot. Onder meer met Pansterhouwitsers en langeafstandsraketten voor fregatten en onderzeeboten.
  • Een bataljon van 11 Luchtmobiele Brigade wordt omgevormd naar een supporteenheid voor special operations forces. Voor deze elite-eenheden wordt ook een helikoptereenheid ingericht.
  • Er komen 6 extra F-35’s. De hele vloot krijgt modernere wapens.
  • Het aantal onbemande verkenningsvliegtuigen (MQ-9 Reaper) verdubbelt tot 8. En ze worden bewapend.
  • Er komt een marechaussee-eskadron dat onder oorlogsomstandigheden militaire politietaken uitvoert. Verder lezen;   https://www.defensie.nl/onderwerpen/defensienota-2022/lezen

Al met al kijken wij terug op een bijzonder gastvrije en heel interessante ontvangst op het ASK, waarvoor wij Defensie nogmaals hartelijk bedanken. 

Marga Schoots, juni 2022

Publicatiedatum: 11 juli 2022