VVD gld Portret edit

Gelderse verantwoordingsdag

Geld

Niet alleen in Den Haag, maar ook in Arnhem was het verantwoordingsdag. De jaarrekeningen van de samenwerkingen waarin de provincie deelneemt en van de provincie zelf zijn goedgekeurd. De provincie had een bescheiden positief resultaat. Omdat niet alle projecten afgelopen jaar zijn afgerond, is er geld gereserveerd om deze dit jaar wel af te kunnen ronden. Een bedrag van iets meer dan drie miljoen is aan de algemene reserves toegevoegd. Volgens VVD-woordvoerder Financiën Koos de Looff allemaal niet zo spannend: "Met gedeputeerde Markink hebben we een zeer ervaren portefeuillehouder in het College die zelfs in deze financieel ingewikkelde periode alles goed regelt".

Instandhouding stamkapitaal

Waar De Looff in het debat wel aandacht voor vroeg en waar het college op terug moet komen, is de instandhouding van ons Stamkapitaal. Gelderland heeft de verkoopopbrengst van de NUON-aandelen apart gezet, om zo elk jaar toch de inkomsten te houden. Dit Stamkapitaal levert geld op, alsof er elk jaar nog steeds de dividend inkomsten binnen komen. De vraag van de VVD gaat over de invloed van de inflatie. De Looff: "In geen enkele berekening en in geen enkele afrekening is tot nu rekening gehouden met de werkelijk inflatie. Hierdoor is als vanzelf de afgelopen jaren het Stamkapitaal al kleiner in omvang dan bij de start". De anwoorden op de vragen volgen nog.

Status herstructurering Bommelerwaard

Bij de behandeling van de jaarrekening van het Projectbureau Herstructurering Bommelerwaard is door De Looff een inhoudelijke vraag gesteld naar aanleiding van de gepresenteerde cijfers. De Looff:" Het was onze land- en tuinbouw woordvoerder Rosmarijn Boender opgevallen dat in al de jaren dat het bureau nu bestaat, in Maasdriel eigenlijk nog niets aan de herstructurering van de champignonteelt is gedaan. Ik heb daarom de volgende vraag gesteld: Wordt voor het uitvoeren van deze in 2010 al geformuleerde ambitie het te verwachten eindresultaat van het PHTB ingezet, om zo na beëindiging van de samenwerking eind 2022 toch het gewenste eindresultaat te bereiken?" Het college komt bij het ontbindingsvoorstel ook met een voorstel als antwoord op deze vraag.         

 

Publicatiedatum: 11 juni 2021