VVD gld Portret edit

Gelders Winterfonds ondersteunt MKB en Mij. vastgoed

Winterfonds verwarming, bron RN7

Gelders Winterfonds ondersteunt MKB en maatschappelijk vastgoed bij energiekosten

Ondernemingen, zoals bijvoorbeeld een ambachtelijke bakkerij, maar ook bedrijven in de maakindustrie kunnen zeer energie-intensief zijn. Zij worden nu met astronomische kostenstijgingen geconfronteerd die wel kunnen oplopen tot het twintigvoudige van hun energiekosten. Zij komen daardoor soms in forse financiële problemen. Voor een aantal is het zelfs rendabeler om hun activiteiten volledig te staken, dan door te draaien. Ook sportverenigingen en cultuurinstellingen (maatschappelijk vastgoed) kampen met onbetaalbare energierekeningen. Om te overbruggen naar oplossingen, is op 9 november jl. tijdens de Provinciale Statenvergadering op initiatief van VVD, PvdA en GroenLinks een motie ingediend. Deze motie die oproept een Winterfonds te vormen waarvan de gelden via de gemeenten in Gelderland verdeeld gaan worden, is met brede steun aangenomen.

Grote verschillen

Waar de één met torenhoge rekeningen wordt geconfronteerd, kunnen anderen nog verder op een vast contract, of hebben zij zelf al voor duurzame en alternatieve energiebronnen gezorgd. Ook kan het ene bedrijf of instelling de gestegen energiekosten gemakkelijker doorberekenen aan de afnemers dan het andere. Kortom, wie wel of niet de dupe wordt van de gestegen energieprijzen, is moeilijk te voorspellen en kan binnen sectoren en branches aanzienlijk verschillen.

Veel technologie is al beschikbaar

Tijdens bijeenkomsten over de energietransitie opperen deskundigen dat veel van de noodzakelijke technologie allang voor handen is. Mogelijkheden voor energieopslag bijvoorbeeld, of zogeheten smart energie hubs, waarbij bedrijven elkaar ondersteunen met groen opgewekte energie en hun vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Of bedrijven die uit hun grote oppervlakte aan zonnepanelen waterstof kunnen opwekken dat bijgemengd kan worden met aardgas voor de verwarming bij productieprocessen. Er zijn ongelofelijk veel kansen om zaken te koppelen. Maar dan moet je als bakker of steenfabriek wel de tijd krijgen om te schakelen en veel MKB-bedrijven hebben die tijd niet. Simpel, omdat ze verlies lijden, maar ook door gebrek aan kennis over mogelijkheden, knellende wet- en regelgeving of onvoldoende schaalgrootte om toepassingen rendabel te maken. Een prijsprikkel kan helpen bij de transitie. Maar als je de mogelijkheden op korte termijn niet hebt om te overleven, werkt de prijsprikkel averechts.

Nu overbruggen met hulp van Provincie Gelderland

Om het energie-intensieve MKB te ondersteunen in de overbrugging naar de Rijksregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) en de overgangsfase naar nieuwe technologie, kan het MKB nu gebruik maken van het zogeheten Gelderse Winterfonds. Om tot een snelle uitvoering van het steunpakket te komen wordt aangesloten bij een bestaand loket voor ondernemers, namelijk bij de gemeenten. Gemeenten bieden met het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen al een vangnet voor ondernemers die in tijdelijke problemen verkeren, maar wel een levensvatbaar bedrijf exploiteren. Het kan echter zijn dat de getroffen MKB-ondernemers, geen beroep op deze regeling kunnen doen. Bijvoorbeeld, omdat zij teveel overwaarde in hun woning hebben, de partner een te hoog inkomen heeft, of de kredietbehoefte hoger dan het maximale bedrijfskapitaal van € 212.000 ligt. Gezien de bijzondere omstandigheden vindt de VVD dat bij energie-gerelateerde problemen het MKB dan toch geholpen moeten kunnen worden, doordat de Provincie in die gevallen bijspringt vanuit het Gelderse Winterfonds. Daarna kunnen de bedrijven met alle kennis over energie en innovaties die binnen Gelderland aanwezig is, bijvoorbeeld bij het project Connectr op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) en via de regionale Centra voor Technologie (RCT) de ondernemers helpen op het gebied van de energietransitie om goed voorbereid de toekomst in te kunnen gaan.

Peter Hendriks, Statenlid VVD Gelderland

Publicatiedatum: 11 november 2022