VVD gld Portret edit

Gelders statement over situatie Oekraïne

f4aa7391-3c97-4a13-9d45-52c8fd345606

De wereld is opgeschrikt door de militaire inval van Rusland in Oekraïne. De door Rusland geleide invasie heeft duizenden slachtoffers tot gevolg. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het brute geweld en zoeken een veilig heenkomen. De aanval op Oekraïne en de Russische poging om de Oekraïense democratisch gekozen regering omver te werpen, bedreigen ook direct de veiligheid van Europa en de waarden waar wij voor staan. 

De Gelderse fracties van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SP, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Groep Roetert en Groep Mout en de individuele leden van het College van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning spreken hun diepste afschuw uit over de recente gebeurtenissen in Oekraïne. Wij tonen ons solidair met Oekraïne en steunen de maatregelen die door het kabinet worden genomen in het belang van de vrijheid en veiligheid van ons allemaal. Daarnaast willen we in het bijzonder waar mogelijk onze hulp aanbieden aan de Poolse regio Lubelskie, die te maken heeft met grote vluchtelingenstromen. Provincie Gelderland heeft sinds 1993 een samenwerkingsrelatie met deze regio.

In onze Gelderse samenleving zien we dat inwoners en ondernemers zich grote zorgen maken over de recente ontwikkelingen. In het bijzonder denken wij daarbij aan de Oekraïense gemeenschap in Gelderland en zij die nu familie, vrienden en kennissen moeten missen als gevolg van de invasie.

Het is bemoedigend dat zovelen zich in deze onzekere tijd zo duidelijk uitspreken voor onze democratische rechtsstaat en voor onze Europese waarden, ook in onze provincie. Aan vele Gelderse vlaggenmasten hangt deze dagen de Oekraïense vlag als teken van solidariteit en eensgezindheid. Inhoudelijke politieke verschillen maken nu plaats voor eensgezindheid. Samen staan we sterk. Samen staan we pal voor onze vrijheid en democratie. Wij roepen onze Gelderse inwoners, medeoverheden en bedrijven op om dat voorbeeld de komende tijd te volgen.

Onze vrijheid en democratie zijn niet kosteloos. De komende tijd wordt veel gevraagd van ons allemaal, ook in Gelderland. Bijvoorbeeld als het gaat om huisvesting van vluchtelingen. Die verantwoordelijkheid voelen we en nemen we als Gelderse fracties. Ook krijgen we te maken met de directe en indirecte gevolgen van noodzakelijke en onvermijdbare sancties. Vanuit onze provinciale rol en verantwoordelijkheid blijven we ons inzetten om onze Gelderse inwoners en ondernemers ook in deze onzekere tijd zo goed mogelijk te helpen.

 

Frederik Peters, VVD 

Gerhard Bos, CDA

Charlotte de Roo, GroenLinks


Fokko Spoelstra, PvdA

Celine Blom, D66


Dirk Vreugdenhil, ChristenUnie

Carla Claassen, SP

Klaas Ruitenberg, SGP

Marcel Bruins, 50PLUS

Luuk van der Veer, Partij voor de Dieren


Tom Roetert, Groep Roetert

Krijn Mout, Groep Mout


John Berends, Commissaris van de Koning

Jan Markink, Gedeputeerde

Helga Witjes, Gedeputeerde

Peter Drenth, Gedeputeerde

Jan van der Meer, Gedeputeerde

Peter Kerris, Gedeputeerde

Peter van ’t Hoog, Gedeputeerde   

 

Publicatiedatum: 2 maart 2022