Duurzaamheid: keuzevrijheid, betaalbaar én betrouwbaar.

Duurzaamheid: keuzevrijheid, betaalbaar én betrouwbaar.

Duurzaamheid vraagt om een realistische aanpak. Een aanpak die op draagvlak kan rekenen in de samenleving en die betaalbaar is.

VVD Gelderland wil naar een circulaire econmie, vol van groene en duurzame innovatie.

 

Gelderland pakt zijn rol in de energietransitie: we stimuleren onderzoek naar energieopwek door geothermie, waterkracht en waterstof. Daarnaast willen we in Gelderland een dekkend netwerk van laadinfrastructuur en waterstofvulpunten.

VVD Gelderland streeft naar een gezonde energiemix. Gelderland moet niet afhankelijk zijn van één techniek. Door meerdere technieken, zoals windenergie, zonne-energie, geothermie, biogas en waterstof te combineren, maakt dit de energiemix gebalanceerd. Als innovatie leidt tot nieuwe en andere energiebronnen, dan staan we daarvoor open. VVD Gelderland kiest niet voor één weg, maar faciliteert en stimuleert de kenners en de doeners naar de meest efficiente en betaalbare energietransitie.

Om bedrijven circulair te maken en innovatie aan te jagen zet VVD Gelderland in op een kennisnetwerk van bedrijven, universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen in Gelderland. 

Zo brengen we duurzame kennis en kunde op het gebied van mobiliteit, wonen, voeding, landbouw en industrie samen.

Goede toegankelijke informatie over duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijk voor het draagvlak in de omgeving. Wanneer Gelderland betrokken is bij zonneparken, windmolens of op een andere manier deelneemt in duurzame projecten, dan wordt er veel aandacht besteed aan een transparant traject waarbij eerlijke en toegangkelijke informatie is voor alle betrokkenen.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie