VVD gld Portret edit

Provinciale belasting: geen gelopen race

Eurobiljetten. VVD.nl

Vandaag heeft VVD Statenlid Koos de Looff, woordvoerder Financiën, in het mondelinge vragenuurtje het college van Gedeputeerde Staten bevraagd over de uitspraken in de Gelderlander, ‘dat Gelderland voorstander is van een eigen Provinciale onroerende zaakbelasting’. Zo’n extra belasting is niet wat de VVD wil, want een dubbele OZB voldoet niet aan de door de fractie in september geformuleerde ‘denkrichting’. Als de opcenten op de motorrijtuigenbelasting verdwijnen en daarmee het eigen belastinggebied van de provincies, kan een eigen belastinggebied alleen als passend worden gezien als deze belasting voor een evenredig aandeel van de inwoners en bedrijven geldt.

Afgelopen september is dit al in de Staten besproken en breed overgenomen, tijdens de behandeling van een discussiestuk over mogelijkheden voor een eigen belastinggebied voor provincies. Gelukkig was het college iets te kort door de bocht geciteerd en kon VVD-gedeputeerde Jan Markink als portefeuillehouder Financiën de suggestie die het artikel heeft gewekt, ontkrachten. De discussie over een nieuw, eigen belastinggebied voor de provincies zal later dit jaar gevoerd kunnen worden. 

Publicatiedatum: 6 april 2022