VVD gld Portret edit

De VVD is ready for take off!

VVD gld Portret edit-5ea6072e

Arnhem – Na het sluiten van het coalitieakkoord, zoals u hier kunt lezen, kwam er voor de VVD Statenfractie een vacature vrij voor Gedeputeerde.

Gedeputeerde Witjes blij en trots

De VVD-fractie droeg Helga Witjes, zoals verwacht, voor als haar Gedeputeerde. Witjes zegt hierover; “Ik ben blij maar ook heel trots dat ik namens de VVD weer plaats mag nemen in Gedeputeerde Staten van Gelderland. In de vorige periode had ik de portefeuille Mobiliteit. Nu mag ik de portefeuille Financiën, Sport en Economie gaan oppakken. In het verleden had ik als wethouder in Lingewaard ook de portefeuille Financiën. Die ervaring neem ik mee in de aanpak van mijn nieuwe portefeuille.”

Bouwen, innoveren, MKB ondersteunen, regels schrappen en financiën op orde

Voor de benoeming van de gedeputeerden, heeft er een debat plaatsgevonden in de Staten over het coalitieakkoord. De lijsttrekkers van de beoogde coalitiepartijen verdedigden het stuk. “Per portefeuille hebben we als beoogde coalitie het woord gevoerd over onze plannen. Voor de VVD is het natuurlijk belangrijk dat we huizen gaan bouwen, de economie innoveren, het MKB ondersteunen, regels schrappen en de financiën op orde houden” aldus Witjes.

René Westra geïnstalleerd als Provinciaal Statenlid

Met het ‘doorschuiven’ van Witjes naar Gedeputeerde Staten, kwam er een zetel vrij in de VVD Statenfractie. René Westra, ook Statenlid in de vorige periode en nu de eerste opvolger op de lijst, werd daarmee op dinsdag 4 juli opnieuw geïnstalleerd als Statenlid. “Ik ben blij dat René Westra weer in de Staten zit. Hij heeft een enorm brede dossierkennis die heel waardevol is voor de fractie, maar dat geldt in de praktijk ook vaak voor andere partijen”, aldus Mark Smits.

Fractievoorzitter Smits ook eerste plaatsvervangend voorzitter Staten, De Looff vice-fractievoorzitter

Mark Smits is de nieuwe fractievoorzitter van de Gelderse VVD-fractie en Koos de Looff is de vice-fractievoorzitter geworden. Daarnaast is Smits door de leden van de Provinciale Staten gekozen als eerste plaatsvervangend voorzitter van de Staten, bij ontstentenis van de Commissaris van de Koning. Smits: “Een eervolle benoeming waar ik de leden van de Staten dankbaar voor ben".

Uit de startblokken...

"Met ons mooie team VVD’ers waar ook onze fractievolger Karin Kalthoff en onze fractiemedewerker Birkitta Kortes integraal deel van uitmaken, zijn we ready for take off!”, aldus Smits.

 

Publicatiedatum: 5 juli 2023