header rivierenland

De VVD en het Gelders verenfonds

vvd logo

De veerverbinding in Gelderland zijn van groot belang. Dagelijks beroepen Gelderlanders zich op de veren om van A naar B komen. Het is derhalve van belang om onze veerdiensten in stand te houden. Waar dat kan zelfstandig, waar dit niet lukt met ondersteuning. Maatwerk biedt in deze gevallen de oplossing.

Rapport inzake veren in Gelderland

9 maart verscheen het rapport over de toekomst van de veren in Gelderland. Er zijn veel overeenkomsten tussen het rapport en de visie van de VVD. 
Allereerst het gebruik van maatwerk. Als een veer niet in staat is om zonder steun geëxploiteerd te worden, wordt er gezocht naar maatwerkoplossing. Hier is een taak weggelegd voor de Gelderse gemeenten. Zij zoeken naar deze benodigde oplossing voor de individuele veerdienst. Het doel van de maatwerkoplossing is dat de gemeente en de exploitant binnen afzienbare tijd een sluitende begroting krijgen. 

Tevens omarmt het rapport het door VVD voorgestelde fonds voor veerdiensten. Dit fonds wordt gezien als noodzakelijk om de overgang naar volledig elektrisch aangedreven veren te kunnen realiseren. De taak en de verantwoording voor de reguliere exploitatie van de veren blijft gelukkig ook in de visie van opstellers van het rapport bij de exploitanten en de betreffende oevergemeenten.   

Fonds

In opdracht van de VNG Gelderland is er een onderzoek uitgebracht naar de toekomst van de exploitatieondersteuning (het verenfonds) van de veren in Gelderland. De ondersteuning vanuit de provincie Gelderland is het fonds is gestopt en stopt per 2024 de exploitatieondersteuning van een aantal van de 50 veren in Gelderland. Het Gelders Verenfonds was het enige provinciale verenfonds in Nederland en is ontstaan als overgangsoplossing voor de exploitatieondersteuning van veren door de provincie. Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor de veren overgedragen naar de gemeenten en het toezicht daarop doorgelegd. Wettelijk is het Rijk dan verplicht om geld aan een lagere overheid voor een nieuwe taak mee te geven. Alleen Gelderland heeft er toen voor gekozen om het toe ontvangen geld middels een fonds beschikbaar te stellen.

Publicatiedatum: 13 maart 2023