header-rijn-ijssel

De kerntaken van het waterschap

2 A 1

“Kerntaken” is een nogal ambtelijk term, waarvan we als VVD-kandidaten voor de aanstaande waterschapsverkiezingen hebben afgesproken dat we die zoveel mogelijk zouden vermijden. Toch gebruik ik die term in mijn wekelijkse column; daar is hij naar mijn mening namelijk te belangrijk voor. En met een korte uitleg moet dat ook kunnen, vind ik.

De 3 Kerntaken 

Met de kerntaken van het waterschap worden bedoeld: 1. de waterveiligheid (denk daarbij aan de dijken), 2. het watersysteem (de zorg voor niet te veel en niet te weinig water) en 3. de waterketen (de installaties die ons rioolwater zuiveren).

Voor al die drie kerntaken heeft ons waterschap de komende jaren grote opgaven te verwachten. Ik vind het relevant om te weten hoe de andere partijen daar tegenaan kijken, met name voor de verkiezingsdebatten maar zeker ook voor de onderhandelingen bij het vormen van een nieuw college. Daarom lees ik de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen en volg ik hun campagnes. Je vult er zo een middag mee. Je ziet overeenkomsten maar ook grote verschillen, ook voor wat betreft de kerntaken.

Onjuiste beeldvorming

In de social media roepen sommige partijen op om alleen in te zetten op die kerntaken, maar in een en dezelfde post dichten ze de waterschappen net zo makkelijk taken toe op gebieden waar ze helemaal niet over gaan. Zoals de productie van drinkwater. Andere partijen zijn zo bezig met randzaken dat ze überhaupt geen aandacht lijken te hebben voor de kerntaken. Ook valt op dat (huidige) oppositiepartijen beleid claimen waar ze eerder tegen hebben gestemd, of dat ze zich juist afzetten tegen beleid waar ze eerder enthousiast over waren.

Deze laatste week voor de verkiezingen zit vol met debatten, radio-optredens, krantenartikelen en andere campagne-activiteiten. Ik heb mij verbaasd over het gemak waarin daar conflicterende boodschappen de wereld in worden geslingerd of waarin vergeten wordt dat ambities geld kosten. Ambities worden uitgesproken en tegelijk wordt geroepen dat er geen schulden gemaakt mogen worden én dat de belastingopbrengsten niet of nauwelijks verhoogd mogen worden. Ik vind dat schaamteloos de kiezer een schijnwerkelijkheid voorhouden.

De VVD gaat voor kerntaken 

Voor de VVD staat voorop dat we met name de kerntaken op orde moeten houden. Zoals gezegd komt er op dat vlak al genoeg op ons af. Zo functioneert de Achterhoekse zandgrond als een soort vergiet en omdat vier van de afgelopen vijf jaren zeer droog waren moeten we investeren om het water in de Achterhoek vast te kunnen houden. Verder zit er veel  rotzooi in ons afvalwater dat we er uit willen hebben, zoals medicijnresten en microplastics; zuiveren moet dus ook prioriteit hebben.

Voor andere projecten speelt niet alleen de vraag of daar voldoende geld voor is, maar ook of we, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, voldoende mensen kunnen krijgen om ze uit te voeren op de manier waarop u dat van ons waterschap gewend bent. Dat wil zeggen samen met de omgeving en belanghebbenden. Met het onderwijs en het bedrijfsleven zoeken naar innovatieve oplossingen, zodat we van afvalwaterzuiveringen, energie- en grondstoffenfabrieken kunnen maken, zonder hiervoor blanco cheques af te geven. Of bewerkstelligen dat overheden en andere organisaties, zoals de terreinbeherende organisaties en agrarische ondernemers, samen optrekken bij het oplossen van gezamenlijke problemen in ons werkgebied, ieder vanuit zijn eigen kerntaak of -taken. Hierdoor kunnen we geld besparen, maar wordt ook de overlast beperkt. Ook de komende jaren werk ik daar graag aan mee!

 

Publicatiedatum: 12 maart 2023