VVD gld Portret edit

Bescherming windvang bij molens

St Annamolen Nijmegen

VVD Statenlid Rosmarijn Boender: "Een vrijwaringszone is essentieel voor bescherming van windvang bij molens en ik heb daarom bij Gedeputeerde Staten aandacht gevraagd voor de afspraken die zijn gemaakt rondom de Molenbiotoop". 

Rosmarijn Boender kreeg een email van de Stichting Hart voor Hazenkamp (Nijmegen), met als bijlage hun brief aan de Gemeenteraad van Nijmegen (cc aan GS en PS). Deze brief betrof een oproep aan deze Nijmeegse Raadsleden om vóór 1 maart 2020 het Bestemmingsplan Nijmegen Midden 2015 voor wat betreft de Molenbiotoop van molens St Annamolen en De Witte Molen te actualiseren.

"Aangezien deze briefschrijvers geen reactie van de gemeente Nijmegen hebben ontvangen, heb ik als Statenlid, betrokken bij Gelderse molens via mijn portefeuille (met o.a. Monumentaal Erfgoed, Duurzame ruimtelijke Ontwikkeling, implementatie Omgevingswet) hierover schriftelijke vragen gesteld aan onze Gedeputeerde Staten (GS) op 2 februari jl.", aldus Rosmarijn Boender.

De Provincie Gelderland heeft in haar Omgevingsverordening 2018  instructieregels opgenomen ter bescherming van de windvang van molens. Deze windvang is noodzakelijk voor het functioneel behoud van een molen. Daartoe dient voldoende vrije ruimte verzekerd te zijn om een molen heen.

Het actualisatieplan met o.a. deze provinciale regels erin is met ingang van 1 maart 2019 in werking getreden (besluit GS 26/02/2019). Een gemeentelijk bestemmingsplan binnen Gelderland met daarin een molen opgenomen dient dus uiterlijk per 1 maart 2020 hieraan te zijn geactualiseerd. De gemeente Nijmegen heeft dat tot dusver nagelaten.

Rosmarijn Boender: "GS hebben in hun beantwoording van mijn vragen op 3 maart jl. aangeven dat zij het gemeentebestuur van Nijmegen zullen aanspreken op deze provinciale instructie. In een onderling gesprek van GS met gemeente Nijmegen zal alsnog een passende termijn voor de noodzakelijke actualisatie van dit betreffende bestemmingsplan worden afgesproken. Ik ben blij met dit serieuze bestuurlijke signaal, waarin de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en in overleg treedt met de betrokken gemeente. Uiteraard zal ik dit samen met de briefschrijvers blijven volgen".

Kijk voor de schriftelijke vragen met antwoorden op: https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/4/Statenvragen/560665

Foto St. Annamolen Nijmegen, bron Molendatabase.nl

Publicatiedatum: 10 maart 2020