VVD gld Portret edit

Myriam de Jong
Kandidaat #9, Waterschap Vallei en Veluwe

Wat is je naam en waar woon je?
Myriam de Jong en ik woon in Doorwerth

 

Waarom ben je de politiek in gegaan?
Jarenlang heb ik een bijdrage geleverd aan een betere leefomgeving ‘vanaf de andere kant van de tafel’: als strategisch adviseur bij een groot ingenieursbureau en later als interim-leidinggevende bij gemeenten en provincies. Ik vond het tijd om de kennis en ervaring nu in te gaan zetten vanuit een rol waar ik meer invloed hoop te hebben (of is ‘heb’ een betere formulering?). Van nature ben ik een ‘verbinder' en ik wil me er dan ook voor inzetten om te werken aan een goede relatie tussen het bestuur, de werkorganisatie vanher waterschap vallei en Veluwe en de samenleving

 

Wat is er mooi aan jouw woonplaats en wat is het mooiste plekje van jouw waterschap?
Mooi aan mijn woonplaats zijn de bossen, de diepe beekdalen, heidevelden en oude wodanseiken. En niet te vergeten het kasteel Doorwerth dat beneden aan de Rijn ligt. Het is een plek met rijke historie en een rijk en gevarieerd landschap waar je goed kunt wonen en recreëren.

Mooi aan mijn waterschap vind ik dat het zich breed inzet om die fijne leefomgeving goed te houden. Door niet alleen te kijken naar het waterbeheer, maar dat als vertrekpunt te nemen voor het verduurzamen onze energievoorziening, natuurinclusieve landbouw en waterzuinige woonwijken

 

Waar ga jij je straks voor inzetten?
Ik ga me ervoor inzetten dat het waterschap hun mooie plannen samen met de gemeenten én de inwoners kan gaan uitvoeren