VVD gld Portret edit

Theo Aaldering
Kandidaat #4, Waterschap Rivierenland

Vanuit mijn brede maatschappelijke interesse wil ik mij graag inzetten voor de inwoners en ondernemers in Rivierenland. We hebben het toch over een verantwoordelijkheidsgebied van 200.000 ha land met daarin ruim 40.000 huishoudens. Veiligheid, waterkwaliteit en een toekomstbestendige samenlveing. Daar draag ik graag een steentje aan bij.

Lijfspreuk: Zorg voor een leefbare leefomgeving nu en in de toekomst!

Meer informatie

Ik woon samen met Edith Cornelissen in Gendt en ik ben vader van een samengesteld gezin met 5 kinderen en 3 kleinkinderen. Ik ben raadslid in Lingewaard en actief in het verenigingsleven en de KNVB.