VVD gld Portret edit

Annemieke Stallaert
Kandidaat #3 VVD Waterschap Rivierenland

Wat is je naam en waar woon je?
Mijn naam is Annemieke Stallaert en ik woon in Alphen, land van Maas en Waal.

Waarom ben je de politiek in gegaan?
Ik heb van huis uit meegekregen dat iedereen zijn steentje bij moet dragen. Voor elkaar en voor een betere samenleving. Iedereen doet dat op zijn manier. De één zet zich in bij de voetbalclub en een volgende doet vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. Ik heb veel ervaring en plezier in politiek en openbaar bestuur. Om als volksvertegenwoordiger mee te beslissen over veilige en betaalbare dijken en over bijvoorbeeld droogtemaatregelen en schoon oppervlaktewater is voor mij dé manier om mij maatschappelijk in te zetten.

Wat is er mooi aan jouw woonplaats en jouw waterschap? Of wat is het mooiste plekje van jouw waterschap?
Samen met mijn man woon ik aan de Maasdijk en bijna dagelijks loop ik een flinke ronde met onze hond door de uiterwaarden. Heerlijk natuurlijk en ik besef mij dat wij bofkonten zijn om hier te mogen wonen.

Maar het allermooiste plekje vind ik de uitkijktoren bij Fort Sint Andries. Je kijkt daar uit over de Maas, de Waal, de uiterwaarden en natuurlijk het sluizencomplex. Al het moois van ons Rivierengebied komt daar samen.

Waar ga jij je straks voor inzetten?
De afgelopen periode mocht ik de VVD-fractie vertegenwoordigen in de Commissie Waterveiligheid. Ik heb me daar hard gemaakt voor een opener houding van het waterschap naar dijkbewoners, bijvoorbeeld in participatietrajecten rondom dijkversterking.

Daarnaast heb ik de afgelopen jaren aandacht gevraagd voor de financiële consequenties van onze dijkversterkingsopgave. Wij moeten ons voorbereiden op een steeds extremer klimaat. Dus dat betekent: dijken verder verhogen en meer regen vasthouden. En het Rivierenland, ons werkgebied, speelt daarin een cruciale rol; ook voor de rest van Nederland. De rekening daarvoor mag niet alleen bij de inwoners van Rivierenland terecht komen. Transparantie, participatie en financiele degelijkheid dus. De komende periode zou ik graag op die ingeslagen weg doorgaan.

Vanaf komend jaar gaan we de afspraken met het Rijk over Hoogwaterbescherming herijken. Dus er is volop werk aan de winkel. Daar zet ik mij graag voor in!

Annemieke Stallaert
WS Rivierenland #3

Meer informatie

Ruim een jaar geleden verhuisden mijn man Willem en ik naar een dijkboerderij in het prachtige Land van Maas en Waal. We wandelen graag in de uiterwaarden met onze hond, en genieten van het prachtige landschap.

Ik ben werkzaam als Adviseur Alliantiemanagement bij Dietz Strategie en Communicatie.