VVD gld Portret edit

Andries van der Netten van Stigt
Lijsttrekker Waterschap Rivierenland

Mijn naam is Andries van der Netten van Stigt, samen met mijn echtgenote en drie zonen woon ik in Enspijk, een dorpje aan de Linge in de gemeente West Betuwe. Vrienden en collega’s zien er wel eens het onverzettelijke Gallische dorpje van Asterix en Obelix in als ik ze vertel over de sterke onderlinge betrokkenheid en mooie initiatieven die hier uit eigen beweging tot stand komen. 

Waarom ben je de politiek ingegaan?
Van huis uit heb ik meegekregen dat je je verantwoordelijkheid moet nemen en daarvoor je talenten benut. Voor de wereld om je heen, en voor de toekomst. Via de politiek geef ik graag richting aan keuzes die we moeten maken bij grote maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering en hoe we in ons mooie rivierengebied veilig tussen onze dijken kunnen blijven wonen, werken en recreëren. 

We staan er vaak niet bij stil, maar Rivierenland biedt een uniek en veelzijdig cultuurlandschap tussen de grote rivieren in Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Het mooist vind ik wel ons agrarisch erfgoed nabij onze Betuwse dijken en oeverwallen, helemaal in de lente als de boomgaarden in bloei staan. Het is ons inspirerend verhaal van eeuwen wonen en werken met water.

Waar ga je je voor inzetten?
De afgelopen jaren heb ik mij steeds sterk gemaakt voor sterke dijken, een innovatief waterschap, een modern bestuur dat luister naar haar inwoners, en degelijk financieel beleid (financieel droge voeten). Met die kennis en ervaring blijf ik me graag inzetten voor onze veiligheid en voor de belangen van inwoners, boeren en bedrijven in ons rivierengebied.