VVD gld Portret edit

Helga Witjes
Gedeputeerde

Helga Witjes (1972) is sinds 28 juni 2023 opnieuw gedeputeerde namens de VVD. Ze is verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, Sport en Economie. 

Helga begon haar politieke carrière als raadslid in de gemeente Lingewaard. Daar was ze sinds 2014 wethouder. Op 2 februari 2022 startte Helga als gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij was in de vorige periode onder andere verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit exclusief openbaar vervoer, luchtvaart, gebiedsagenda Gelderse Corridor en Fruitdelta, project Railterminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen en ze was contactpersoon voor de Groene Metropool Regio.

 

Meer informatie

Witjes was jarenlang werkzaam als organisatieadviseur en trainer bij de Bestuursacademie Nederland. Zij is de grondlegger van het Overheidsontwikkelmodel en heeft organisaties begeleid bij de toepassing van dit model. Tot 1 januari 2012 was zij ook lid van de rekenkamercommissie van de gemeenten Voorst en Brummen. Verder was zij eigenaar van Witjes Onderzoek en Advies. Van 2010 tot 2014 was zij namens de VVD lid van de gemeenteraad van Lingewaard en van 2014 tot 2022 was zij er wethouder en vanaf 2018 eerste locoburgemeester. Daarnaast was zij bestuurslid van de VVD Regio Oost.

Witjes is sinds 2 februari 2022 namens de VVD lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland en heeft zij economie en innovatie, mobiliteit exclusief openbaar vervoer, luchtvaart, gebiedsagenda Gelderse Corridor en Fruitdelta, project Railterminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen in haar portefeuille. Daarnaast is zij voorzitter van de Stichting Netwerk Overheidsontwikkelmodel (STOOM) en trainer bij de Haya van Somerenstichting.

Witjes werd in juni 2022 verkozen tot lijsttrekker van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen 2023 in Gelderland.

Nevenfuncties die voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

  • Voorzitter Bestuur Stichting Verenfonds Gelderland
  • Voorzitter Commissie Veiligheid en Milieu-hygiëne Deelen
  • Voorzitter EGTC Rhine Alpine
  • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit
  • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
  • Lid Funding Partners Overleg Photon Delta
  • Lid Comité van Toezicht EFRO
  • Lid Economic Board
  • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland
  • Voorzitter Comité van Toezicht Interreg A Deutschland-Nederland

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

Voorzitter van de Stichting Netwerk Overheidsontwikkelmodel (STOOM). Geschatte tijdsinzet: 6 uur per maand

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (betaald)

Trainer bij de Haya van Somerenstichting (Opleidingsinstituut WD). Minimale inzet van gemiddeld 1 keer per jaar