VVD gld Portret edit

Modern waterschap, informatie voor iedereen toegankelijk

item 6 foto 1

De waterschappen verzamelen veel informatie. Deze informatie wordt betaald door de belastingbetaler en moet daarom makkelijker toegankelijk zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

De VVD staat dan ook voor een duidelijk overzicht van alle data die door het waterschappen verzameld wordt en deze online openbaar te maken.

Het waterschappen moeten niet naar binnen gekeerd zijn mar juist actief samenwerken met inwoners, bedrijven en andere overheden. Vergaderingen zijn in principe openbaar en makkelijk te volgen zowel in het waterschapshuis als thuis live of achteraf. Besluitvorming moet toegankelijk terug te vinden zijn. Deze informatie kan nuttig zijn voor andere organisaties. De VVD staat ook voor een transparant waterschap waarin alle inwoners en bedrijven kunnen meepraten over de toekomst van het waterschappen.

De VVD vindt naast transparantie, privacy van zowel de inwoners, bedrijven als de medewerkers van het waterschap heel belangrijk. Daarom moet er zodra het over persoonsgegevens gaat goed worden gekeken naar veilige omgeving die wel toegankelijk blijft voor inwoners en bedrijven.

Waterschappen moet ook meegaan met de tijd en blijven innoveren in de vormen van communicatie met de inwoners. In Gelderland zijn er drie waterschappen, namelijk Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland.

Publicatiedatum: 5 februari 2019