VVD gld Portret edit

Europarlementarier Jan Huitema over het belang van waterschappen

Europarlementarier Jan Huitema zet zich in Brussel in voor goed beleid rond (de effecten van) klimaatverandering, de agrarische sector, en natuurlijk water.

Het is goed dat de lijntjes binnen de VVD kort zijn!

Publicatiedatum: 8 maart 2019