Waar verstandig en verantwoord met belastinggeld wordt omgegaan

Waar verstandig en verantwoord met belastinggeld wordt omgegaan

Het waterschap moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De organisatie moet zo compact en krachtig mogelijk zijn zodat de VVD daardoor de belastingen laag kan houden.

De VVD is voor een eerlijke belastingverdeling voor inwoners en bedrijven.

Ook natuurorganisaties moeten meebetalen aan de systeemheffingen. De VVD vindt dat dat er geen kwijtschelding van waterschapslasten mag bestaan. Deze moet dus worden afgeschaft. Als je gebruik maakt van de voorzieningen, en dat doen we allemaal, dan draag je ook bij aan de kosten.

De VVD streeft naar lage lasten voor inwoners en bedrijven. Wist je dat het Waterschap Vallei en Veluwe behoort tot de waterschappen met de laagste belastingdruk. Dat willen we graag zo houden. Tarieven zullen niet meer dan trendmatig worden verhoogd, zodat we bij de goedkoopste waterschappen blijven horen.

Ook in de komende periode zal de VVD met grote belangstelling kijken naar de wijzigingen in het belastingstelsel vanuit het samenwerkingsverband van alle waterschappen (Unie van Waterschappen). De VVD is voor het principe “de vervuiler betaalt en de kostenveroorzaker betaalt” maar vindt dat de lastendruk voor zowel burgers als voor agrariërs en bedrijven niet verdubbeld moeten worden.

De VVD wil dat er een eerlijk stelsel voor iedereen komt!

De schuldenlast van het waterschap zal verder moeten worden afgebouwd. Ook bij nieuwe investeringen in het gebied moet er kritisch worden gekeken naar het rendement, risico en businessplan. De VVD is voor een open en transparant waterschap. Dat geldt ook voor de uitgaven en inkomsten van het waterschap. Bewoners en ondernemers moeten jaarlijks op een eenvoudige wijze kunnen inzien waar het waterschap zijn gelden aan besteedt en wat het bereikte effect is.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie