Waar je kunt genieten van de natuur

Waar je kunt genieten van de natuur

Waterschap Vallei & Veluwe heeft het grootste - maar vooral ook- mooiste natuurgebied van Nederland. De Veluwe! Iedereen houdt toch van de natuur?!

Of het nou van de bossen is of juist van Kootwijkerzand of de zeer zeldzame vogel ‘Notenkraker’ in Wageningen.

De VVD vindt het belangrijk dat de natuur de ruimte krijgt en dat alle inwoners er volop van kunnen genieten. Daarbij moeten bedrijven wel de ruimte blijven krijgen om te groeien. Natuur en economie zijn dan ook geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen juist goed hand in hand gaan.

In ons gebied hebben we mooie kanalen, rivieren, enken, sprengen, vijvers. Daar willen we van genieten.

Water heeft meerdere functies; We hebben zwemwater, water voor recreatief gebruik, water voor de binnenvaart of de watersport en de meerdere combinaties van die functies. Het belangrijkste is dat de functies veilig kunnen worden beoefend, uiteraard met respect voor de natuur.

De VVD vindt dat dieren en planten die niet in Nederland thuis horen (de zogenaamde exoten), niet in het water van waterschap Vallei & Veluwe terug te vinden moeten zijn omdat de impact hiervan grote gevolgen kan hebben voor onze dijken, oevers, planten en dieren die er wel in thuis horen. Als gevolg van de vestiging van exoten neemt de kwaliteit van ons watersysteem af waardoor het een aantasting van gezondheid voor mens en dier wordt. Een kenmerkend voorbeeld is de rivierkreeft als exoot. Een uitheemse soort die moeilijk te bestrijden is en als gevolg hiervan een bedreiging voor de inheemse planten en dieren is met onevenwichtigheid in het ecosysteem tot gevolg en in het geval van de rivierkreeft ook een gevaar voor het behoud van de dijken.

De VVD wil zich dus ook inzetten om hier de komende 4 jaar tegen te strijden door innovatieve manieren op te zoeken om het water in Waterschap Vallei & Veluwe helder en gezond te houden! Want dat is een kerntaak van de waterschappen.

De VVD ziet economie en natuur niet als uitsluitende keuzes maar juist als versterkende keuzes. Bedrijven zien het belang van verduurzaming voor de huidige en de volgende generatie. Voor de VVD is het dus belangrijk dat het waterschap er is voor bedrijven én inwoners en niet andersom! Geen betutteling maar wel optreden bij wangedrag want natuur mag geen blijvende schade oplopen door wangedrag.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie