VVD gld Portret edit

Sjoerd Mulder
Lijsttrekker Waterschap Vallei en Veluwe

Wat is je naam?

Sjoerd Mulder, Apeldoorn.

Ik ben de politiek in gegaan om te helpen bouwen aan een schone, veilige en betaalbare toekomst voor onze kinderen, de dieren en de natuur. Hier blijf ik mij voor inzetten. 

Het hele gebied van waterschap Vallei en Veluwe is mooi, de Noord Veluwe, Gelderse Vallei, Eemland, IJsselvallei en natuurlijk de oostflank van de Veluwe. Met mijn gezin bezoek ik graag de Loenense waterval, het Stoomgemaal Arkemheen staat op de rol om samen te bezoeken, heel indrukwekkend.

Na de watersnoodramp van 1 februari 1953 is het deltaprogramma opgestart om dit soort rampen te voorkomen, hiervoor blijf ik mij inzetten voor het Nationaal Deltaprogramma en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Bij waterschap Vallei en Veluwe gebruiken we de Blauwe OmgevingsVIsie 2050 om richting te geven op de lange termijn en op de middellange termijn met met het Blauw OmgevingsProgramma. 

Met uw welnemen kan ik hiermee doorgaan!

Alvast bedankt,

Sjoerd Mulder,

Lijsttrekker VVD Waterschap Vallei en Veluwe.