VVD gld Portret edit

Marie-Claire Dijkman
Kandidaat #5, Waterschap Vallei en Veluwe

 

Wat is je naam en waar woon je?
Ik ben Marie-Claire Dijkman, 25 jaar oud en ik woon in Apeldoorn.

 

Waarom ben je de politiek ingegaan?
Binnen de politiek is het belangrijk dat alle kiezers vertegenwoordigd zijn – waaronder (jonge) vrouwen. Daarom ben ik sinds mijn 18de actief in de politiek en ben ik inmiddels werkzaam als persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer. Een functie binnen het waterschap Vallei en Veluwe in combinatie met mijn functie in Den Haag, zou mij in staat stellen een brug te slaan tussen landelijke- en lokale politiek. Om het vertrouwen in de overheid te vergroten, vind ik het belangrijk dat landelijke- en lokale politiek beter gaan samenwerken, zodat adequate afstemming plaatsvindt als het gaat over ons waterbeleid. Ook vind ik het belangrijk om de natuur en onze dieren een stem te geven. Het geluid van de natuur en onze dieren is nog te stil. Doorpakken is echter hard nodig, dat doe je in de politiek en daarom ben ik politiek actief.

 

Wat is er mooi aan jouw woonplaats en wat is het mooiste plekje van jouw waterschap?
Opgegroeid op een boerderij in de Achterhoek, spelend in de natuur en met liefde voor dieren. Dat is mijn jeugd die mij gevormd heeft tot wie ik nu ben. Op mijn 16de ben ik verhuisd naar Apeldoorn. Een stad waar de stilte van de natuur en de drukte van de stad naast elkaar bestaan. Een zaterdagavond in de stad combineer ik dan ook veelal met een zondagochtendwandeling in de Veluwse bossen samen met mijn hond. Binnen de Veluwe stromen diverse beken. Het bestaan van deze beken staat echter onder druk. Door klimaatverandering hebben de beken in de Veluwe namelijk last van droogte, wat betekent dat het water in de grond zakt en dus verdwijnt. Dit kan leiden tot een watertekort voor iedereen! Dieren sterven dan uit, de industrie en de landbouw kunnen niet functioneren en wij mensen niet hydrateren. We moeten er dus voor zorgen dat ons gebied een natte hydraterende spons blijft en niet uitdroogt. Daar ga ik mij voor inzetten. 

 

Waar ga jij je straks voor inzetten? 
Zeespiegelstijging, overstromingen en droogte. De tijd dat het vanzelfsprekend is om schoon, veilig en voldoende water te hebben is voorbij. Door klimaatverandering raakt Nederland namelijk uit balans. Zo heeft het oosten van ons land te maken met te weinig water en een toenemend tekort aan drinkwater. Het westen wordt bedreigd door een teveel aan water, wat tot overstromingen kan leiden. Het waterschap heeft invloed op de manier waarop met deze problematiek omgegaan wordt, aangezien het waterschap toeziet op de hoeveelheid water in ons land. Ik ga mij inzetten voor balans binnen ons watergebied door een veilig waterpeil te blijven realiseren. Een andere belangrijke taak van het waterschap is om het water schoon te houden. Maar hoe schoon is ons water eigenlijk? Gebleken is dat ons water restanten van medicijnen, plastic en gewasbeschermingsmiddelen bevat! Wat betekent dat eigenlijk voor mijn hond als ze uit een beekje drinkt? En wat betekent dat voor ons? Hoe vervuilder ons water is, hoe lastiger dit water te zuiveren is naar schoon en veilig drinkwater. Ik ga mij daarom inzetten voor schoon en veilig water. Kortom, we betalen allemaal waterschapsbelasting en de politiek binnen het waterschap beïnvloedt de wijze waarop jouw geld besteed wordt. Een stem op mij betekent dat verantwoordelijkheid genomen wordt voor schoon, voldoende en veilig water voor mens en dier.