Bodemdaling en Peilbeheer

Bodemdaling en Peilbeheer

Bodemdaling is een feit in grote delen van ons werkgebied. Het waterpeil is niet altijd de oorzaak van en ook niet altijd de oplossing tegen bodemdaling.

De VVD vindt dat het waterschap actief onderzoek moet doen naar alternatieve (innovatieve) maatregelen.


Waterpeil veenweide

Om de karakteristieke waarde van ons veenweidegebied en de agrarische functie ervan te behouden, is vernatting geen eerste optie voor de VVD. Als het waterpeil economisch niet te handhaven is, dan dienen boeren voor verplaatsing te worden gecompenseerd.

Bij een tekort aan water

De komende jaren zullen we steeds vaker met langere droogteperiodes te kampen krijgen. De VVD wil meer ruimte voor zoetwaterbuffering. Mocht er onverhoopt toch een tekort aan water ontstaan, dan heeft het bewateren van natuurgebieden niet onze prioriteit. Een flexibel peilbeheer staat voor de VVD ten dienste van de boeren; onze voedselvoorziening is van hen afhankelijk.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie