Speerpunten

Speerpunten

De nieuw te vormen VVD fractie zal zich, gelijk aan de laatste jaren, sterk inzetten voor een veilig en functioneel waterschap voor haar inwoners en de bedrijven in haar werkgebied in Gelderland en een deel van Overijssel.

 

 

De veiligheid krijgt de hoogste prioriteit. Dijkversterking en ruimte voor waterberging voor droge voeten dient toekomstbestendig te zijn. Het waterschap heeft samenwerking als middel om haar doelen te realiseren. Er moet sterk samengewerkt worden met de Duitse autoriteiten en waterschappen om de veiligheid aan beide grenszijden te verbeteren. Planvorming en ontwikkeling en uitvoering doen we samen met rijk, provincie, gemeenten, instellingen, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. Hierbij neemt het waterschap haar verantwoordelijkheid voor de kerntaken en geeft anderen de ruimte om te participeren.

De waterkwaliteit moet verbeteren. Dit door stoffen terug te winnen en vroegtijdig ter verwijderen en uitspoeling tegen te gaan. De waterkwantiteit moet alle functies voldoende bedienen. Het watersysteem dient op orde te zijn voor stedelijk-, landelijk-, industrie- en natuurgebied.

Het waterschap dient duurzaam te functioneren. Nieuwe vormen van energie zullen worden ontwikkeld en gebruikt ter vervanging van de huidige vormen. De circulaire kringloop/economie krijgt voldoende aandacht.Het waterschap streeft innovatie na en faciliteert bedrijven en onderwijs.

Vernieuwen en door ontwikkelen is de oplossing voor toekomstige vraagstukken. Klimaatverandering, schoon water en hergebruik van grondstoffen en dijkversterkingen en grondwater zijn aandachtsvelden die voorrang verdienen.

De organisatie is toereikend voor haar werkzaamheden en communiceert transparant. Er word kennis en kunde ontwikkeld en behouden  in de organisatie. Werknemers zijn kundig. Waar nodig en mogelijk halen we en delen we kennis met en door anderen.

De financiën zijn op orde. De belastinggelden worden sober en doelmatig ingezet op de kerntaken. Er word sterk ingezet op schulden afbouw dus geen rekeningen doorschuiven naar volgende generaties. Er word terughoudend omgegaan met tariefstijgingen en de lasten worden verdeeld naar gelang van profijt en kostenveroorzaker principe waarbij de vervuiler betaald.

U mag ons aan onze speerpunten houden en u kunt rekenen op de inzet van de VVD. De fractie is toegankelijk en benaderbaar en weegt de belangen nauwkeurig en in samenhang.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie