Thema's Waterschap Rijn en IJssel

Speerpunten

De nieuw te vormen VVD fractie zal zich, gelijk aan de laatste jaren, sterk inzetten voor een veilig en functioneel waterschap voor haar inwoners en de bedrijven in haar werkgebied in Gelderland en een deel van Overijssel.

Klimaat

Het klimaat verandert; de snelheid waarmee dit gebeurt, is nog niet duidelijk. Het Waterschap Rijn en IJssel als waterautoriteit speelt een leidende rol bij de te verwachten opgaven die hiermee verband houden.

Landbouw

We hebben veel waardering voor de agrarische sector. Het Waterschap Rijn en IJssel wil dat deze sector verantwoord kan blijven groeien, ook met de door hen gewenste nevenactiviteiten.

Het stedelijk gebied

Ons klimaat verandert. De verwachting is dat periodes van grote droogte, zoals in 2018, en clusterbuien elkaar gaan afwisselen. Hierbij hebben de steden onze speciale aandacht.

Veiligheid

Wonen in de buurt van een rivier lijkt in Nederland zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken blijft het voor grote delen van ons land niet lang droog.

Financieel

Het waterschap Waterschap Rijn en IJssel moet verstandig en verantwoord met belastinggeld omgaan. De VVD-fractie vindt dat de organisatie zo krachtig en doelmatig mogelijk moet zijn.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie