Dossier Varik-Heesselt

Dossier Varik-Heesselt

Enkele jaren geleden ontstond het plan om achter de dorpjes Varik en Heesselt een hoogwatergeul aan te leggen. Hiermee zou een bocht in de Waal worden afgesneden.

De geul zou leiden tot een waterstandsdaling in de Waal, en als gevolg daarvan zou de noodzakelijke dijkversterking in de regio minder zwaar kunnen worden aangepakt. Maar de nadelen waren heel groot, veel groter dan bijvoorbeeld de provincie wilde erkennen!   

 

 

 

 

  • Bij hoogwater zouden de 1400 inwoners van Varik en Heesselt in een badkuip komen te wonen. En juist om die reden zou de dijk rond Varik en Heesselt extra fors moeten worden verstevigd.
  • Realisatie van de hoogwatergeul zou ten koste gaan van tientallen woningen en 500 hectare uitstekende landbouwgrond. Tientallen agrarische en andere bedrijven zouden verdwijnen. De leefbaarheid in de dorpjes zou sterk achteruit gaan.
  • Varik heeft een kwelwaterprobleem. Een badkuip maakte die situatie alleen maar onveiliger voor de bewoners. Bij een verzakking van de dijk zou evacuatie niet meer tijdig kunnen plaatsvinden.
  • Door uitbreiding van de km dijken en een dorpspolder zouden de jaarlijkse kosten van beheer veel hoger worden.
  • Varik en Heesselt liggen aan een dijkvak dat met urgentie moet worden versterkt. Een keuze voor de geul zou veel vertraging veroorzaken.

Een normale dijkversterking met afgraving van de uiterwaarden biedt eveneens een robuuste oplossing voor de toekomstige hoogwaterstanden, en had al deze nadelen niet. Daarnaast zou dit veel minder belastinggeld kosten. 

Het was dan ook ontzettend logisch dat de meeste bewoners van het gebied tegen de geul waren. Ook de VVD fracties in het Waterschapsbestuur en in de gemeenteraad van Neerijnen zagen de hoogwatergeul niet zitten. Aan de andere kant van de Waal bestaan zelfs plannen om natuur in de uiterwaarden te realiseren. Hoe tegenstrijdig! Dat is toch gewoon niet uit te leggen. Wij hebben onze standpunten gedeeld tijdens een informatieavond.

Zie daarvoor:

Drukbezochte VVD Themabijeenkomst Waterveiligheid

De VVD slaagde erin om het onderwerp in Den Haag op de agenda te krijgen. De minister kwam zelf naar Varik toe, en later volgde ook een Kamerdelegatie. Ook zij raakten overtuigd van onze argumenten tegen de hoogwatergeul en is er gekozen voor een 'gewone' dijkversterking.

De discussie Varik-Heesselt heeft uiteindelijk veel meer opgeleverd, namelijk een politiek-brede bewustwording dat voor waterveiligheid en klimaatadaptatie aankomende jaren heel veel geld nodig is. Realisatie van tegelijkertijd natuur of andere doelen zouden daarbij niet leidend moeten zijn, zoals bij Varik-Heesselt lange tijd dreigde te gebeuren. Er is duidelijk een nieuw gevoel van urgentie. Ook dat is een enorme winst!

Als VVD zijn we trots op wat er is bereikt. Maar we zijn vooral heel dankbaar voor de betrokkenheid van de mensen uit het dorp, die zich hebben ingezet voor veiligheid en leefbaarheid.

Bekijk hieronder de terugblik op deze turbulente tijd.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie