Energietransitie vraagt om (meer) innovatie

Energietransitie vraagt om (meer) innovatie

De afgelopen tijd hebben de zes regio’s van Gelderland hard gewerkt om hun definitieve plan voor de energietransitie op te stellen. Dit hebben ze gedaan in de vorm van een Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Deze plannen richten zich -conform de kaders van het ministerie- op grootschalige opwekking van hernieuwbare energie. Ofwel zonne-energie (zonnevelden) en windenergie (windmolens). In Gelderland is er periodiek overleg tussen VVD-woordvoerder René Westra en de woordvoerders 'Energie' van de raadsfracties. Dit overleg is bedoeld om elkaar goed te informeren: wat gebeurt er lokaal en wat in de provincie (en op Rijksniveau) en om ervaringen met elkaar te delen.

Zorgen over draagvlak onder inwoners

René Westra: "Ik merk in toenemende mate zorgen over het draagvlak onder de inwoners van Gelderland. Dit is een belangrijk punt. Nu de plannen concreter worden zie ik dat de zorgen over slagschaduw en geluidsoverlast groter worden. Daarnaast zijn er ook juridische drempels, die de inzet van windmolens mogelijk inperken, kijk bijvoorbeeld naar de problemen met de wespendief op de Veluwe".

Continu kijken naar innovaties

"Willen we het draagvlak in de samenleving behouden, dan moeten we inspelen op de gesignaleerde problemen. Deze dienen we serieus te nemen. Dat betekent dat we continu kijken naar innovaties. Een interessant voorbeeld is de wiekenloze windmolen. Deze oplossing zou wel eens een game changer kunnen worden in de discussie over windmolens. De VVD heeft tijdens de bespreking van de Perspectievennota in de Provinciale Staten onlangs dit idee gelanceerd. Gedeputeerde Staten hebben toegezegd het voorstel van de VVD op te pakken en met een voorstel te komen. Hier zien wij naar uit", aldus René Westra.

Oproep
Suggesties voor andere innovaties zijn van harte welkom bij René Westra: rene.westra@psgelderland.nl. Mocht u als VVD-raadslid deel willen nemen aan het RES-overleg, dan kunt u dat ook aan René Westra laten weten.

Kijk hier de uitzending van De Week van Gelderland van 16 april jl. terug waarin gesproken werd over de energietransitie onder andere met René Westra.