VVD gld Portret edit

Duurzaamheid

2B 2 1 waterzuivering energie

De VVD vindt dat het waterschap moet inzetten op duurzame, innovatieve en slimme ideeën en technieken. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing.

Duurzame investeringen leiden niet automatisch tot toekomstige hogere lasten. Natuur en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.

Het waterschap moet bijdragen aan onze nationale energietransitie. Haalbaar, betaalbaar en duurzaam, daarop zal de VVD de waterschapsprojecten toetsen. Duurzaamheid biedt ook kansen voor verdere economische ontwikkeling en het Nederlandse bedrijfsleven.

Grond, die nodig is voor waterschapstaken, kan helaas niet altijd worden gebruikt voor energiewinning. Veiligheid staat voor de VVD voorop. Maar als het even kan wil de VVD natuurlijk graag meewerken aan initiatieven uit de samenleving, zoals bijvoorbeeld slibvergisting of het winnen van warmte uit oppervlakte- of rioolwater. Waar mogelijk wil de VVD de opbrengsten hiervan (nadat de investering is terugverdiend) inzetten om de belastingdruk voor de inwoners van het Rivierengebied te verlagen.

De VVD onderschrijft het belang van biodiversiteit. Bij de uitvoering van haar taken (zoals oeverbeheer) moet hier rekening mee gehouden worden. Dit hoeft niet altijd gepaard te gaan met meerkosten. We zijn er trots op als zeldzame planten terugkeren in ons landschap, zoals bijvoorbeeld het Rood Bosvogeltje in de Alblasserwaard.

Het klimaat verandert, en dat heeft grote gevolgen. Bijvoorbeeld extreme droogte, of periodes van extreme regenval.

De VVD kijkt vooruit en wil zorgen voor droge voeten, niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties.  

De kosten die gepaard gaan met klimaatadaptatie en energietransitie wil de VVD niet doorschuiven naar onze kinderen. Eigen rotzooi opruimen is een heel liberaal standpunt.