Rosmarijn Boender
Statenlid VVD Gelderland / Vice-fractievoorzitter

Introductie / Waarom Statenlid voor de VVD?

Ik vind het belangrijk dat wij óók voor volgende generaties een kwalitatief goede én veilige leefomgeving achterlaten. Dat was voor mij al lang geleden een motivatie om Architecte te worden. Groene ruimte én prachtig cultureel erfgoed maken de Gelderse leefomgeving wereldberoemd! Dit draagt dus bij aan werkgelegenheid in o.a. het toerisme vanuit de Randstad én het buitenland.

Wat niet iedereen beseft is dat onze boeren en landgoedeigenaren zorgdragen voor het beheer van een groot deel van onze groene Gelderse omgeving en de karakteristieke gebouwen daarin.

In de politiek wil ik mij hiervoor graag inzetten als VVD-woordvoerder voor Vitaal Platteland (Landbouw, Natuur, Faunabeheer), Duurzame RO, Erfgoed & Monumentenzorg en Invoering Omgevingswet.

Meer informatie

Woordvoerderschappen

  • Vitaal Platteland (Landbouw, Natuur, Faunabeheer)
  • Duurzame Ruimtelijke Ordening
  • Erfgoed & Monumentenzorg
  • Omgevingswet 

Regiovertegenwoordiging

  • Veluwe
  • Stedendriehoek