VVD gld Portret edit

René Westra
Statenlid

Introductie

Naast lid van de Gelderse Staten ben ik Academiedirecteur binnen Saxion (Academie Bestuur, Recht en Ruimte). Daarvoor onder meer werkzaam geweest binnen de publieke sector (bestuur rechtspraak, integriteit financiële sector, universiteit) en private sector (ondernemer). Ben gedreven om bestuurlijke oplossingen te vinden en te realiseren. Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling: (samen) slimmer worden. Liberaal in hart en nieren.

Politiek en Staten

Na twee perioden in de Gemeenteraad van Arnhem sinds 2015 in Provinciale Staten van Gelderland. In principe geïnteresseerd in alle onderwerpen. In de Staten focus op economie (met name innovatie), energietransitie en cultuur (grote instellingen). Daarnaast PAS- en PFAS (Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen)-dossier.

Overtuiging: we zijn een bestuurderspartij en hebben visie op de samenleving. Dus problemen lossen we op. We hebben als VVD ook een visie op de toekomst en wat goed is voor de Gelderse samenleving. Een gezonde Gelderse economie betekent een economie met toekomst. Dit is van groot belang voor alle Gelderlanders. Bij een gezonde economie hoort ook een goed cultureel en onderwijsklimaat. Tot slot de energietransitie: dat is een serieus vraagstuk! Het is cruciaal om nu, gezamenlijk en met alle innovatieve krachten, te werken aan de toekomst van morgen en overmorgen. Aanpakken, verbinden en midden in de samenleving staan.

 

 

Meer informatie

Woordvoerderschappen

  • Milieu w.o. PAS (Programma Aanpak Stikstof)
  • Energietransitie / Klimaat
  • Cultuur
  • Herinneringstoerisme


Regiovertegenwoordiging

Arnhem-Nijmegen: Lokaal Netwerk VVD Arnhem en VVD Rijk van Nijmegen