VVD gld Portret edit

Debat GEUS

21
feb

21 februari neemt de VVD deel aan het debat over GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld)

Het debat begint om 20.30, inloop 20.00. 

Tekst Uddels belang:
De provinciale staten verkiezingen worden gehouden op 15 maart a.s.
In aanloop hier naartoe wordt er door het Uddels Belang in Uddel, i.s.m. Elspeet een verkiezingsdebat georganiseerd op D.V. 21 februari.

Deze verkiezingsbijeenkomst is een debat waarbij alle partijen een kans krijgen hun standpunten rondom actuele thema’s te ventileren. Inwoners krijgen de mogelijkheid de partijen over deze thema’s aan de tand te voelen.

De Provinciale Staten zijn voor de komende 4 jaar cruciaal voor de beleidsontwikkelingen rondom stikstof. De discussie die op landelijk niveau speelt is het reduceren van stikstof, echter de uitvoering hiervan wordt overgelaten aan de provincie. Uw/jouw stem is hierin van belang tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten!

Tijdens de bijeenkomst er is voldoende ruimte om vragen te stellen aan alle partijen.
De onderwerpen die aan de orde komen:

  • Toekomst agrarische sector
  • Woningbouw
  • Verkeersveiligheid (provinciale weg)
  • Toegankelijkheid platteland via openbaar vervoer

Kortom: dit verkiezingsdebat is een mooie gelegenheid om mee te debatteren over de toekomst van GEUS!

 

Verdere informatie staat op de site van Uddels Belang: https://uddel.info/nieuws/verkiezingsdebat/